Výstavba električkovej trate v Petržalke by sa podľa mesta mohla zintenzívniť


Dátum: 03.04.2023

Obrázok k aktualite Výstavba električkovej trate v Petržalke by sa podľa mesta mohla zintenzívniť
Na niektorých stavebných objektoch predĺženia električkovej trate v bratislavskej Petržalke by sa mohli v najbližších dňoch práce zintenzívniť. Tvrdí to hlavné mesto odvolávajúc sa na uzatvorené zmluvy medzi zhotoviteľom stavby a novými poddodávateľmi. Pre TASR to uviedli z bratislavského magistrátu s tým, že niektoré prvky mostov sa vyrábajú mimo staveniska a v príhodný čas budú privezené a zabudované.

Ešte začiatkom marca sa pri Kutlíkovej ulici začalo so zapúšťaním veľkopriemerových pilótov, ktoré budú súčasťou základov nového mosta. Vzniknúť má nové štvorprúdové cestné premostenie Chorvátskeho ramena. Pokračujú tiež práce na mostných objektoch, napríklad na moste pri Pápežskej lúke. Za zastávkou Jungmannova sa postupne odstraňuje násyp pôvodnej komunikácie a premostenia Chorvátskeho ramena na Rusovskej ceste. Predchádzalo tomu odstraňovanie pôvodných inžinierskych sietí.

Pokračovať sa bude v zemných prácach na násypoch pod električkovou traťou, začať by mali tiež práce na stavebnej časti meniarní, ktoré budú slúžiť na napájanie trolejových vedení elektrickým prúdom.

Mesto zároveň v minulosti nevylúčilo uplatnenie si zmluvnej pokuty voči stavebníkovi. Týkať by sa mala nesplnenia druhého míľnika prác, ktorý mal zhotoviteľ dosiahnuť v druhej polovici novembra 2022, čo sa však nestalo. V pôvodnom zmluvnom termíne nebol splnený ani prvý míľnik prác. "S nedodržaním míľnika č. 1 a č. 2 mesto zaslalo zhotoviteľovi oznámenia o ich nesplnení v súlade so Zmluvou o dielo," poznamenal magistrát. Ako termín splnenia tretieho míľnika sa uvádza 15. máj. "O treťom míľniku rokujeme," doplnilo hlavné mesto.

Podľa pôvodných plánov sa mal projekt dokončiť do konca tohto roka. Primátor Bratislavy Matúš Vallo však už v uplynulých mesiacoch informoval, že električka začne premávať až v budúcom roku. Podľa aktuálneho revidovaného harmonogramu majú byť práce ukončené do konca septembra 2024.

S výstavbou trate za vyše 70 miliónov eur bez DPH začala koncom novembra 2021 vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka (spoločnosti Aldesa Construcciones Polska a Aldesa Construcciones). Väčšina nákladov má byť hradená z eurofondov. Hlavné mesto dlhodobo deklaruje, že neprepadnú. Poukazuje pritom na fázovanie projektu. To však kritizuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Považuje to len za záložný plán na úkor iných projektov.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu