Výsledky výzvy IROP-PO2-SC212-2018-33


Dátum: 18.07.2019

Obrázok k aktualite Výsledky výzvy IROP-PO2-SC212-2018-33
Výzva na predkladanie ŽoNFP za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti, kód výzvy č. IROP-PO2-SC212-2018-33
 

Skočiť na hlavné menu