Výsledky prieskumu Úradu vlády: Slováci čoraz viac vnímajú prospech eurofondov


Dátum: 07.02.2021

Obrázok k aktualite Výsledky prieskumu Úradu vlády: Slováci čoraz viac vnímajú prospech eurofondov
Úrad vlády SR prostredníctvom odboru informovanosti a publicity realizoval koncom uplynulého roka prieskum zameraný na zistenie úrovne povedomia verejnosti o politike súdržnosti EÚ a poskytovania pomoci z fondov EÚ  Slovensku. Takmer tri štvrtiny respondentov považujú činnosť fondov v rámci EÚ za prospešnú pre Slovensko - ide o takmer 20%  nárast oproti posledným číslam z prieskumu spred piatich rokov. Až 84 % respondentov zastupujúcich verejnosť uvádza, že už počuli alebo vedia o poskytovaní finančných prostriedkov na rozvoj rôznych oblastí hospodárstva.
 
Respondenti najčastejšie uvádzali, že z operačných programov, teda z fondov EÚ určených pre Slovensko, je možné financovať projekty týkajúce sa životného prostredia, budovania ciest a diaľnic či rozvoja obcí a regiónov, výskumu a vývoja, vzdelávania, budovania kanalizácií, zdravotníctva alebo poľnohospodárstva a priemyslu.
 
Prieskum potvrdil, že viac ako 90%  zástupcov samosprávy (99%), mimovládnych organizácií (94%) či podnikateľského sektora (93%) má informácie o poskytovaní prostriedkov z EÚ či už na regionálny rozvoj alebo na rozvoj rôznych oblastí nášho hospodárstva.
 
Viac ako 40 % respondentov deklaruje, že vie o nejakom projekte, ktorý bol financovaný          z prostriedkov  EÚ. Najčastejšie deklarovali znalosť projektov z oblasti budovania ciest, rozvoja regiónov alebo budovania kanalizácií.
 
Viac ako 20 % respondentov deklaruje, že poznajú informačný portál o štrukturálnych fondoch EÚ na Slovensku  www.eufondy.sk/www.partnerskadohoda.gov.sk. Takmer tretina z tých, ktorí deklarujú znalosť tohto portálu tvrdí, že ho aspoň občas navštevujú. Prevažná väčšina z nich tento portál hodnotí ako prehľadný.

 
Ďakujeme!

Skočiť na hlavné menu