Výskumnú agentúru povedie J. Waczulík


Dátum: 13.05.2020

Obrázok k aktualite Výskumnú agentúru povedie J. Waczulík
Novým generálnym riaditeľom Výskumnej agentúry sa stal Juraj Waczulík. Vedením agentúry je poverený do času, kým sa neuskutoční riadne výberové konanie na túto pozíciu. Vo funkcii nahradil Stanislava Sipka.

Výskumná agentúra sa v programovom období 2014 – 2020 podieľa na zabezpečovaní procesu implementácie pomoci z európskych štrukturálnych a investičných fondov pre oblasť výskumu v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Finančné prostriedky sú poskytované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Ide o rozpočtovú organizáciu zriadenú MŠVVaŠ SR.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu