Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásila dňa 30.05.2019 5 výziev na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v 5 doménach inteligentnej špecializácie (SPVVC)


Dátum: 30.05.2019

Obrázok k aktualite Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásila dňa 30.05.2019 5 výziev na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v 5 doménach inteligentnej špecializácie (SPVVC)
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásila dňa 30.05.2019 5 výziev na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v 5 doménach inteligentnej špecializácie (SPVVC), kompletné výzvy s prílohami nájdete tu:
https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2019121-09/
https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2019121-10/
https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2019121-11/
https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2019121-12/
https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2019121-13/
Výzvy majú uzávierku dňa 30.08.2019.


 
Skočiť na hlavné menu