Vynovené zdravotné stredisko v Raslaviciach - pacienti nemusia za zdravotnou starostlivosťou cestovať


Dátum: 24.09.2018

Obrázok k aktualite Vynovené zdravotné stredisko v Raslaviciach -  pacienti nemusia za zdravotnou starostlivosťou cestovať
Pacienti  - obyvatelia Raslavíc, ale aj ďalších cca 15 obcí, majú k dispozícii vynovené, debarierizované priestory vybavené modernými diagnostickými prístrojmi a  novým vybavením pre zefektívnenie diagnostiky. Zakúpený USG prístroj prispel k zvýšeniu kvality lekárskej starostlivosti, takže pacienti už nemusia za vyšetrením vycestovať do najbližších miest, či už Bardejova alebo Prešova. 
zdrav1
Realizáciou projektu sa zlepšili podmienky pre prácu lekárov. Existujú aj ďalšie snahy o rozšírenie pôsobenia lekárov špecialistov, ktorým je ponúkaná možnosť bezplatného využívania USG prístroja. V rámci projektu boli vytvorené aj priestory pre činnosť zdravotnej asistentky pre príslušníkov MRK, ktorú obec zamestnala v novembri 2014 a ktorá tieto priestory využíva.
 
V obci zaznamenali tiež zvýšený počet pacientov, hlavne v odborných ambulanciách. Celkovo bola zdravotná starostlivosť v zmodernizovanej infraštruktúre poskytnutá už 67 451 pacientom a bolo vykonaných 11 375 preventívnych prehliadok. Nemenej dôležitým je efekt zníženia energetickej náročnosti. Vďaka zatepleniu 1 502,63 m2 plochy zdravotného strediska došlo k úspore 411,76 GJ energie za rok. A napokon aj efekt estetický – zmodernizované zdravotné stredisko prispelo k skrášleniu jedného z centier obce Raslavice.
zdrav2
K realizácii projektu Rekonštrukcia zdravotného strediska obec pristúpila po takmer 30 rokoch fungovania zdravotného strediska, počas ktorých boli vykonávané len nevyhnutné. Starosta obce Anton Lamanec: „Podmienkou schválenia peňazí bolo aj to, aby nedošlo k zníženiu počtu lekárov, ktorí budú poskytovať zdravotnú starostlivosť. Momentálne tu ordinujú dvaja praktickí a dvaja detskí lekári, dvaja stomatológovia a okrem toho traja špecialisti, ktorí chodia do Raslavíc vo vyhradených dňoch.
Realizácia projektu  v sebe zahŕňala najmä 3 hlavné činnosti:
  • Rekonštrukciu budovy;
  • Debarierizáciu budovy;
  • Zakúpenie vybavenia ambulancií.
 
Rekonštrukcia budovy spočívala najmä v zlepšení tepelno-technických vlastností - zateplená bola fasáda, strecha, vymenené boli okná a vchodové dvere. Popri riešení tepelno-technického stavu boli obnovené aj interiéry – vymenené boli podlahové krytiny, časť interiérových dverí, obnovené boli interiérové maľby a nátery.

Súčasťou debarierizácie bola realizácia 3 základných prvkov:
           1.vybudovaná bola nájazdová rampa do zdravotného strediska,
2.na schodisku bola osadená plošina pre jednoduchší prístup
imobilných pacientov na 2. nadzemné podlažie,
3.prebudované a debarierizované boli sociálne zariadenia.
 zdrav3
V rámci projektu bolo zakúpené zdravotnícke vybavenie ambulancií:
  •  
  • USG prístroj, ktorý majú možnosť využívať všetci lekári pôsobiaci v zdravotnom stredisku bezplatne,
  • 2 CRP prístroje,
  • 2 EKG prístroje,
  • 2 glukomery, 
  • 4 polohovateľné vyšetrovacie lôžka.
V obci okrem vynovenej budovy zdravotného strediska za pomoci eurofondov vybudovali novú kanalizáciu, čiastočne zrekonštruovali základnú školu a zrevitalizovali centrálnu zónu obce, súčasťou čoho bola aj oprava cesty na hlavnom ťahu medzi Bardejovom a Prešovom.
O prostriedky v  rámci výzvy Ministerstva zdravotníctva SR z februára 2010 prejavilo záujem až 29 subjektov. Napokon sa realizovalo 10 projektov  - dve mestá, sedem obcí a jedna poliklinika si na projekty rekonštrukcie a modernizácie zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti spoločne rozdelili takmer 6,26 mil. eur. Najviac finančných prostriedkov  na rekonštrukciu polikliniky získalo mesto Giraltovce, a to viac ako 1,550 mil. eur. Poliklinika Sabinov, n.o. dostala na svoju modernizáciu necelých 1,165 mil. eur. Na rekonštrukciu či modernizáciu zdravotných stredísk prispeli eurofondy aj v meste Podolínec a obciach: Muráň, Petrovany, Turňa nad Bodvou, Raslavice, Sačurov, Ľubotín a Markušovce.
 
Prijímateľ (názov a sídlo): obec Raslavice
Operačný program:  Operačný program Zdravotníctvo
Prioritná os:   2. Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám
Opatrenie:  2.1. Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej  zdravotnej starostlivosti
Cieľ projektu:
Prínos projektu:
Rozpočet projektu:   268 776 eur
Spolufinancovanie z rozpočtu: 13 438,80 eur
Zdroj podpory: Európsky fond regionálneho rozvoja
Realizácia projektu: 2011 – 2012
 
Informácie aj na:  https://www.zzz.sk/clanok/9606-z-eurofondov-v-rastislavciach-obnovia-centrum-zdr-stredisko-a-vybuduju-kanalizaciu
http://www.opz.health-sf.sk/sekcie--siroka-verejnost/mapa-projektov/rekonstrukcia-zdravotneho-strediska-v-raslaviciach
https://www.dnes24.sk/eu-da-na-rekonstrukciu-ambulancii-v-sr-dalsich-6-mil-84489
 
 
 
Skočiť na hlavné menu