Vynovené vnútrobloky skrášľujú a zabavia Zlaté Moravce


Dátum: 10.05.2024

Obrázok k aktualite Vynovené vnútrobloky skrášľujú a zabavia Zlaté Moravce
Mesto Zlaté Moravce zmodernizovalo a revitalizovalo vnútrobloky vo viacerých mestských lokalitách. Na realizáciu projektu v celkovej hodnote viac ako 600.000 eur získala samospráva nenávratný finančný príspevok z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, informovala Miroslava Kováčová z mestského úradu. Celková investícia dosiahla 607.992 eur. Dotácia poskytnutá na realizáciu projektu Výstavba a revitalizácia vnútroblokov v meste Zlaté Moravce predstavovala sumu 545.769 eur. Rozdiel finančných prostriedkov medzi skutočnými nákladmi a poskytnutou dotáciou uhradilo mesto zo svojho rozpočtu, potvrdila Kováčová.


Projekt zahŕňal rekonštrukciu poškodených spevnených plôch, vybudovanie oddychových zón, ich doplnenie mestským mobiliárom, prvkami detského ihriska, parkového osvetlenia a tiež výsadbu zelene na uliciach Hviezdoslavova, Mojmírova a Školská. Na Rovňanovej ulici pribudol altánok a na Robotníckej ulici bola z existujúcej betónovej plochy vybudovaná nová hracia plocha pre basketbal, volejbal, doplnená prvkami workoutového ihriska.
Skočiť na hlavné menu