Stiahnuť súbor: VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/761 z 13. mája 2016, ktorým sa stanovuje výnimka z vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014, pokiaľ ide o konečný termín na predloženie jednotnej žiadosti, žiadostí o pomoc alebo žiadostí o platbu, konečný termín - [313.18 kB]

Skočiť na hlavné menu