Stiahnuť súbor: VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1813 zo 7. októbra 2016, ktorým sa stanovuje forma a obsah účtovných údajov predkladaných Komisii na účely schválenia účtov EPZF a EPFRV, ako aj na účely monitorovania a prognóz ( - [312.85 kB]

Skočiť na hlavné menu