Stiahnuť súbor: VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2333 zo 14. decembra 2015, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 809/2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s integrov - [358.22 kB]

Skočiť na hlavné menu