Stiahnuť súbor: VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2093 z 18. novembra 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 718/2007, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 1085/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA) - [324.76 kB]

Skočiť na hlavné menu