Výkon administratívnej finančnej kontroly sa má od marca budúceho roka zefektívniť


Dátum: 27.10.2021

Obrázok k aktualite Výkon administratívnej finančnej kontroly sa má od marca budúceho roka zefektívniť

Od začiatku marca budúceho roka by sa mal zefektívniť výkon administratívnej finančnej kontroly, ktorú vykonávajú orgány verejnej správy. Podľa návrhu novely zákona o finančnej kontrole a audite, ktorý v stredu schválila vláda, by sa mala znížiť administratívna záťaž zamestnancov orgánu verejnej správy vykonávajúcich finančnú kontrolu. Vytvorí sa totiž právny základ na overovanie poskytnutia verejných financií administratívnou finančnou kontrolou len s tými skutočnosťami, ktoré budú určené na základe písomnej analýzy rizík.

Rezort financií tiež navrhuje pre zvýšenie efektívnosti zaviesť možnosť podpisovať správu alebo čiastkovú správu z finančnej kontroly aspoň jedným zamestnancom oprávnenej osoby, ktorý vykonal administratívnu finančnú kontrolu alebo finančnú kontrolu na mieste. "Podľa súčasnej právnej úpravy sú potrebné podpisy všetkých zamestnancov orgánu verejnej správy, ktorí vykonali administratívnu finančnú kontrolu alebo finančnú kontrolu na mieste," upozornil rezort. Novela zákona má mať pozitívny dosah na zníženie administratívnej záťaže pri čerpaní prostriedkov Európskej únie, keďže sa umožňuje vykonávanie kontroly na základe analýzy rizík. Legislatívnym návrhom sa tiež umožní orgánu verejnej správy poveriť výkonom administratívnej finančnej kontroly a finančnej kontroly na mieste inú právnickú alebo fyzickú osobu.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu