Vyhlásenie vyzvania č. INTERREG V-A SK-CZ/FMP/2017/01 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Fondu malých projektov


Dátum: 17.05.2017

Obrázok k aktualite Vyhlásenie vyzvania č.  INTERREG V-A SK-CZ/FMP/2017/01 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Fondu malých projektov
 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlásilo vyzvanie č. INTERREG V-A SK-CZ/FMP/2017/01 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Fondu malých projektov.
Viac informácií o vyzvaní  nájdete na webovej stránke:  http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=289
 
 
Skočiť na hlavné menu