Vyhlásené výzvy


ITMS2014+ zobrazuje a podporuje procesy spojené s vyhlásením výziev a predkladaním žiadostí o NFP v rámci týchto operačných programov:
 
  • OP Kvalita životného prostredia,
  • OP Výskum a inovácie,
  • OP Ľudské zdroje,
  • OP Integrovaná infraštruktúra,
  • OP Efektívna verejná správa,
  • Integrovaný regionálny operačný program,
  • OP Technická pomoc,
  • OP Rybné hospodárstvo.
 
Tu si môžete pozrieť vyhlásené výzvy pomocou aplikácie ITMS2014+.  Prostredníctvom tejto aplikácie môžu subjekty žiadať o finančné prostriedky z eurofondov v rámci programového obdobia 2014 - 2020. Aplikácia ITMS2014+ zároveň slúži na projektové riadenie a monitorovanie podporených projektov.
 

 


Skočiť na hlavné menu