Vyhlásená výzva na odborných hodnotiteľov OPLZ-OH-PO6-2018-1
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prioritnú os 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít zameranú na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier resp. prestavbu objektov za účelom zriadenia a fungovania komunitných centier (kód výzvy OPLZ-OH-PO6-2018-1).

Dátum vyhlásenia výzvy: 23.01.2018

Výzva na odborných hodnotiteľov (PDF, 636 kB)

Príloha č. 1 Žiadosť o zaradenie (DOCX, 68 kB)

Príloha č. 2 Súhlas so spracovaním osobných údajov (DOCX, 70 kB)

Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie (DOCX, 70 kB)

Príloha č. 4 Súhlas so zverejnením informácií (DOCX, 69 kB)


Skočiť na hlavné menu