Vydali sme publikáciu Eurofondy pomáhajú rozvíjať Slovensko


Dátum: 30.01.2020

Obrázok k aktualite Vydali sme publikáciu Eurofondy pomáhajú rozvíjať SlovenskoVážení čitatelia,

 Estok
určite aj vy vo vašom okolí poznáte objekt, ktorý bol zrekonštruovaný alebo vybudovaný s finančnou pomocou Európske únie. Obyvatelia miest môžu kráčať po nových chodníkoch, v mnohých obciach sa po dlhých rokoch podarilo vybudovať kanalizáciu či čističku odpadových vôd, odstrániť nelegálnu skládku alebo zaviesť separáciu odpadov. Jednoducho môžeme povedať, že finančnú pomoc fondov Európskej únie pre Slovensko vidieť nielen regionálne – doslova vo všetkých kútoch Slovenska, ale zasahuje aj rôzne oblasti bežného života.
Výhody nenávratnej finančnej podpory pocítil aj súkromný sektor, ktorý v nejednom prípade zrealizoval svoje inovatívne nápady. Tie viedli ku zvýšeniu kvality výrobného procesu a zlepšeniu postavenia mnohých firiem na trhu. Osobitne treba spomenúť aj trh práce, v rámci ktorého sa podarilo začleniť mnohým nezamestnaným a sociálne znevýhodneným občanom.
Dovolím si vašu pozornosť upriamiť na publikáciu Úradu vlády SR Eurofondy pomáhajú rozvíjať Slovensko. Predstavuje viac ako 70 projektov financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020, ktoré sú výrazným prínosom pre Slovensko a jeho obyvateľov.
Vybrané projekty sú v publikácii prehľadne usporiadané a farebne rozčlenené do piatich tematických oblastí: Inovácie, technológie a výskum; Dopravná infraštruktúra; Regionálne projekty; Ľudské zdroje a vzdelávanie; Životné prostredie. Samozrejmosťou je aj mapa Slovenska s označením, kde sa projekt nachádza. Sprievodný text predstavuje jednotlivé projekty, ich prínos pre danú lokalitu a uvádza aj tipy na výlety v ich okolí. Opis projektov je doplnený o informácie, z ktorého operačného programu boli financované.
Verím, že vás táto publikácia zaujme a ukáže vám, aké dôležité je začlenenie Slovenska v Európskej únii.

vedúci Úradu vlády SR
Mgr. Matúš Šutaj Eštok

 Brožúra
 Eurofondy pomáhajú rozvíjať Slovensko
Skočiť na hlavné menu