Vybudovanie novej súkromnej materskej školy Lobelka v Liptovskom Mikuláši


Dátum: 14.01.2019

Obrázok k aktualite Vybudovanie novej súkromnej materskej školy Lobelka v Liptovskom Mikuláši
Krátky popis:

Predmetom projektu je vybudovanie novej súkromnej materskej školy Lobelka v Palúdzke, čo je dynamicky rozvíjajúca sa časť mesta Liptovský Mikuláš. Jeho realizácia prispeje k rozšíreniu kapacít materských škôl a vytvoreniu podmienok na zvýšenie hrubej zaškolenosti detí od 3 do 5 rokov. MŠ Lobelka zabezpečí vhodné podmienky pre inkluzívne vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením (bezbariérové riešenie), detí so špeciálnymi stravovacími potrebami (vlastná školská jedáleň s kuchyňou) a mimoriadne nadaných detí (spoluprácou s odbornými inštitúciami, umeleckými školami, základnými školami, možnosťou individuálneho vzdelávacieho programu pre nadané deti).
lobelka
Prijímateľ:  Lobelka, s.r.o.
Celkové oprávnené náklady projektu:  251 013,85 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 225 912,48 €
Vlastné zdroje:  25 101,37 €
Operačný program: IROP
Doba realizácie projektu: Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: jún 2017
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: august 2018
lobelka1
Skočiť na hlavné menu