Vybudovanie cykloturistickej cesty pre zvýšenie dostupnosti kultúrneho a prírodného dedičstva v prihraničnom regióne


Dátum: 17.12.2021

Obrázok k aktualite Vybudovanie cykloturistickej cesty pre zvýšenie dostupnosti kultúrneho a prírodného dedičstva v prihraničnom regióne
Krátky popis: Predmetom projektu je vybudovanie moderných cyklotrás spadajúcich do prihraničnej oblasti Hodonína a Holíča. Dané územie disponuje množstvom prírodných a kultúrnych zaujímavostí (prístavisko Hodonín, ktoré je využívané pre Baťov kanál, Zámok v Holíči,  Kostol SV. MARGITY ANTIOCHIJSKEJ v Kopčanoch v priamej nadväznosti na lávku cez rieku Moravu ). Cyklotrasy budú slúžiť návštevníkom z oboch strán hranice . Dopravná dostupnosť je zaistená pomocou existujúcich komunikácií, významnou je tiež možnosť dopravy s bicyklom prostredníctvom vlakovej dopravy.
SKCZ_Vybudovanie cykloturistickej cesty pre zvýšenie dostupnosti kultúrneho a prírodného dedičstva v prihraničnom regióne1
Prijímateľ: Mesto Holíč, Obce pro Baťův kanál
Celkové oprávnené náklady projektu: 690 432,45 EUR
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 586 867,58 EUR (EFRR); 52 098,00 EUR (ŠR SR)
Vlastné zdroje:  42 994,25 EUR
Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
Doba realizácie projektu: august 2019 – júl 2021
SKCZ_Vybudovanie cykloturistickej cesty pre zvýšenie dostupnosti kultúrneho a prírodného dedičstva v prihraničnom regióne2
Skočiť na hlavné menu