Výberové konanie - zamestnanec Informačno-poradenského centra pre EŠIF v Humennom


Dátum: 06.12.2019

Sieť Informačno – poradenských centier bude rozšírená o pobočku v Humennom. Ide o doplnenie poradenstva o fondoch EÚ v rámci Prešovského samosprávneho kraja. V tejto súvislosti budeme vyberať nového kolegu, ktorý bude pracovať priamo v Humennom. Otvorenie IPC v Humennom sa plánuje začiatkom roka 2020 a celkovo by v Humennom mali byť dvaja noví zamestnanci.

Viac informácií o výberovom konaní na tomto odkaze –  zverejnenie informácií o výberovom konaní na webe PSK –  Termín na predloženie žiadostí od uchádzačov je do 6. decembra 2019


Skočiť na hlavné menu