Výberové konanie na zamestnancov Informačno-poradenského centra v Košickom samosprávnom kraji


Dátum: 19.07.2016

Predseda Košického samosprávneho kraja vyhlásil výberové konanie na funkciu vedúci referátu Informačno-poradenské centrum a na 2 pracovné miesta referentov pre informovanie a komunikáciu informačno-poradenského centra. Žiadosť o účasť na výberovom konaní musí byť doručená na adresu Košického samosprávneho kraja najneskôr do 31.7.2016. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle Košického samosprávneho kraja
Skočiť na hlavné menu