VRANOV n/TOPĽOU: Projekt za viac ako 1,3 milióny eur pomôže zvýšiť mieru zhodnocovania bioodpadov


Dátum: 11.07.2022

Obrázok k aktualite VRANOV n/TOPĽOU: Projekt za viac ako 1,3 milióny eur pomôže zvýšiť mieru zhodnocovania bioodpadov
Zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie, je cieľom projektu mesta Vranov nad Topľou, na ktorý samospráva získala zdroje z operačného programu Kvalita životného prostredia. Celkové náklady projektu s názvom Spracovanie a zhodnocovanie biologického odpadu – výstavba kompostárne sú vyčíslené na 1,38 milióna eur. Výška nenávratného finančného príspevku je viac ako 1,31 milióna eur eur.

Ako uviedla hovorkyňa mesta Vranov n/Topľou Eva Fedorňáková, získaná podpora sa týka zriadenia systému zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu prostredníctvom stavebných úprav, zakúpenia vybavenia a jeho umiestenia na zbernom dvore vo Vranove nad Topľou. „Prebehnú stavebné práce, bude zakúpený a uvedený do prevádzky aeróbny fermentor EWA a dôjde k nákupu hnuteľných vecí na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Konkrétne traktora, mulčovacieho zariadenia so zberným košom, čelného nakladača, zberového vozidla s umývacím zariadením a 2300 kusov zberných nádob na biologicky rozložiteľný komunálny odpad,“ konkretizovala Fedorňáková. Ukončenie realizácie projektu je naplánované na koniec roka 2023.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu