Vranov nad Topľou: Mesto by chcelo zriadiť kompostáreň a zmeniť vykurovanie v ZŠ


Dátum: 25.03.2021

Obrázok k aktualite Vranov nad Topľou: Mesto by chcelo zriadiť kompostáreň a zmeniť vykurovanie v ZŠ
Poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) vo Vranove nad Topľou schválili vo štvrtok zámer mesta uchádzať sa o nenávratný finančný príspevok v rámci dvoch výziev ministerstva životného prostredia. Vranovská samospráva by prostredníctvom nich rada financovala zriadenie kompostárne a transformáciu spôsobu vykurovania Základnej školy (ZŠ) Bernolákova s využitím aerotermálnej energie.

V rámci výzvy na podporu triedeného zberu komunálnych odpadov (KO), mechanicko-biologickej úpravy zmesového KO a zhodnocovania biologicky rozložiteľných KO v najmenej rozvinutých okresoch by vranovská samospráva rada zakúpila a v areáli zberného dvora inštalovala aeróbny fermentor. "Po spracovaní bioodpadu v tomto zariadení vzniká fermentát, ktorý je možné po dozretí na ploche použiť ako kompost k agrotechnickému využitiu," uvádza dôvodová správa k schválenému materiálu.

Proces kompostovania v zariadení má trvať približne 48 hodín a po 96 hodín trvajúcom spracovávaní bioodpadu má fermentor vyprodukovať brikety na kúrenie. "Súčasťou projektu je aj nákup hnuteľných vecí na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného KO, ktorými budú traktor, zberové vozidlo s umývacím zariadením, mulčovacie zariadenie so zberovým košom, čelný nakladač a plastové nádoby na zber biologicky rozložiteľného KO v počte 2300 kusov," doplnil materiál. Celkové oprávnené výdavky projektu majú predstavovať sumu 1.518.500 eur, poslanci schválili jeho spolufinancovanie vo výške piatich percent.

Päťpercentné spolufinancovanie sa týka aj projektu "Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ Bernolákova využitím aerotermálnej energie" s predpokladaným finančným nákladom vo výške jedného milióna eur. Samospráva by v školskom zariadení rada inštalovala zostavy plynových tepelných čerpadiel vzduch/voda s využitím obnoviteľného zdroja energie. "Navrhovanou výstavbou sa dosiahne zvýšenie účinnosti a hospodárnosti prevádzky zdroja tepla, zníženie emisií znečisťujúcich látok a zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia," odôvodnila zámer mesta dôvodová správa s tým, že dobu návratnosti mestských investícií predpokladá na 3,78 roka, zníženie produkcie oxidu uhličitého má ročne predstavovať 47.495 kilogramov.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu