Vranov nad Topľou chce regenerovať vnútroblok na Lúčnej


Dátum: 02.06.2021

Obrázok k aktualite Vranov nad Topľou  chce regenerovať vnútroblok na Lúčnej
Mesto Vranov nad Topľou podalo uplynulý týždeň žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku od ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach. Má v úmysle revitalizovať časť Sídliska lúčna, informuje samospráva na svojej internetovej stránke.

"V súčasnosti sa na predmetných parcelách na Lúčnej nachádzajú prevažne zelené trávnaté plochy so stromami doplnené existujúcimi spevnenými plochami, starým ihriskom, prvkami staršieho detského ihriska a pôvodného mestského mobiliáru," uvádza mesto. V prípade schválenia projektu je v priestoroch vnútrobloku navrhovaná výsadba nových stromov a okrasných drevín, oprava existujúceho multifunkčného ihriska a výstavba workoutového a detského ihriska. "V riešenom území je zároveň plánovaná výstavba nových spevnených plôch z exteriérovej dlažby a osadenie nového mobiliáru," dopĺňa samospráva.

Celkové oprávnené výdavky projektu vyčíslilo mesto na 678.000 eur, spolufinancovanie predstavuje takmer 34.000 eur. Samotnú dobu realizácie revitalizácie odhaduje samospráva na šesť mesiacov.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu