Voľné pracovné pozície na Spoločnom technickom sekretariáte v Budapešti


Dátum: 04.07.2018

Programy cezhraničnej spolupráce

Spoločný technický sekretariát Programu ENI CBC Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2014-2020 ponúka dve voľné pracovné miesta na pozíciu Manažéra programu a na pozíciu Office manažéra v Budapešti v Maďarsku.

Podrobné úlohy, ako aj kritériá zamestnania, podmienky zamestnania a postup podávania žiadostí sú popísané na priloženom linku a v nižšie uvedených oznámeniach: https://huskroua-cbc.eu/news/programme-news/two-job-vacancy-announcements-in-the-joint-technical-secretariat-in-budapest
Termín pre podanie prihlášok je 13. júl 2018.

Príloha 1
Príloha 2

Skočiť na hlavné menu