Voľne pracovné miesto – Referent pre informovanie a komunikáciu IPC v Košiciach


Dátum: 02.03.2020

Košický samosprávny kraj oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu referent pre informovanie a komunikáciu informačno-poradenského centra (IPC).

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
 • znalosť legislatívy EÚ a SR na programové obdobie 2014 – 2020,
 • znalosť Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020,
 • minimálne ročná odborná prax v oblasti poskytovania koordinačnej alebo metodickej podpory v súvislosti s fondmi EÚ (resp. obdobnými fondmi),
 • ovládanie kancelárskeho balíka MS Office,
 • IT zručnosti – na úrovni skúsený užívateľ.

Iné kritéria a požiadavky:

 • presnosť,
 • zodpovednosť,
 • samostatnosť,
 • odolnosť voči stresu,
 • flexibilita,
 • klientsky orientovaný prístup,
 • predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme – bezúhonnosť.

Požadované doklady:

 • žiadosť,
 • štruktúrovaný životopis,
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní.

Viac o prihlásení do výberového konania nájde na stránke Košického kraja po kliknutí na tento odkaz.


Skočiť na hlavné menu