Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine – Cífer


Dátum: 16.01.2021

Obrázok k aktualite Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine – Cífer
Cífer_13
Názov: Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine – Cífer
 
Krátky popis: Cieľom projektu bol zber a využitie dažďovej vody na zalievanie okrasnej zelene v centre obce, vytvorenie dažďových záhrad, ktoré budú zmierňovať nepriaznivé účinky suchej klímy v intraviláne obce, odľahčia kanalizačný systém, nahradia trávnik za plochy s vyššou biodiverzitou a poskytnú mikro-biotopy pre hmyz a drobné živočíchy. Realizáciou jednotlivých preventívnych a adaptačných opatrení došlo predovšetkým ku zníženiu rizika vzniku veľkých povodní spôsobujúcich značné škody na krajine a majetku, či vážne ohrozujúcich samotné obyvateľstvo postihnutých oblastí.
 
Prijímateľ:  Obec Cífer
Celkové oprávnené náklady projektu:  81 481,77 EUR
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   77 407,68 EUR
Vlastné zdroje:   4 074,09 EUR
Operačný program:  OP KŽP
Doba realizácie projektu: 04/2020 - 05/2020 (2 mesiace)
Fotodokumentácia: Bola zaslaná v rámci fotodokumentácie - mapa projektov OP KŽP.
 

Cífer_19
Skočiť na hlavné menu