Vodozádržné opatrenia Stará Ľubovňa


Dátum: 17.10.2023

Obrázok k aktualite Vodozádržné opatrenia Stará Ľubovňa
Názov: Vodozádržné opatrenia Stará Ľubovňa
Krátky popis: Cieľom projektu bolo vybudovanie bioretenčných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody v okolí základnej školy v podobe 4 dažďových záhrad, vybudovanie zberného systému na zadržiavanie zrážkovej vody vo forme podzemnej nádrže a vybudovanie extenzívnej vegetačnej strechy na streche základnej školy a zelenej vegetačnej steny za účelom zníženia rizika povodní zadržiavaním a postupným vsakovaním zrážkovej vody a ochladzovanie okolitého vzduchu a zlepšovanie mikroklímy na zastavanom sídlisku Východ. V období bez dažďov bude možné zadržanú zrážkovú vodu využívať na polievanie zelene v exteriéry interiéry školy.
 
Prijímateľ:  Mesto Stará Ľubovňa
Celkové oprávnené náklady projektu:  156 337,39 EUR
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   148 520,52 EUR
Vlastné zdroje:   7 816,87 EUR
Operačný program:  OP KŽP
Doba realizácie projektu: 06/2022 - 11/2022 (5 mesiacov)

Skočiť na hlavné menu