Vodozádržné opatrenia pomôžu vynoviť verejné priestranstvá v Prievidzi


Dátum: 05.10.2021

Obrázok k aktualite Vodozádržné opatrenia pomôžu vynoviť verejné priestranstvá v Prievidzi
Priestor mestského parku a Mierového námestia v Prievidzi chce miestna samospráva vynoviť. Dosiahnuť to chce realizáciou vodozádržných opatrení, na investíciu žiada financie z fondov Európskej únie. Informoval o tom hovorca mesta Michal Ďureje.

"Realizácia vodozádržných opatrení v lokalite mestského parku bude zahŕňať stavebnú úpravu existujúcich komunikácií pre peších, ktoré majú byť po novom z vodopriepustného betónu. Niektoré chodníky plánujeme zrušiť a nahradiť zeleňou," priblížil Ďureje.

V priestore by podľa neho došlo k doplneniu lavičiek a nádob na odpad, zámer počíta i s lokálnou výsadbou parkových rastlín trvaliek vo viacerých častiach parku.  

"Návrh na Mierovom námestí počíta so stavebnou úpravou existujúcich spevnených plôch. Sú v nevyhovujúcom technickom stave a prerastené trávou. V rámci revitalizácie by došlo k odstráneniu nepriepustného dlažbového krytu," doplnil Ďureje.  

V návrhu nového riešenia sa podľa neho počíta s odstránením starého porastu, ako sú kríky a tuje po okraji plochy námestia, časť stromov bude presadená na iné miesto v rámci územia mesta. "Značná časť plochy by bola nahradená zatrávnením. Uprostred riešených spevnených plôch sú navrhnuté kvetinové záhony. Zámer obsahuje lokálnu výsadbu parkových rastlín trvaliek a výsadbu vzrastlých stromov," dodal.

Celkový rozpočet projektu predstavuje 330.306,41 eura, viac ako 247.000 eur tvoria výdavky na mestský park. Mesto žiada nenávratný finančný príspevok vo výške 268.411,99 eura, zvyšnú časť doplatí z vlastných zdrojov.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu