Vodohospodárska výstavba investuje do monitorovacích portálov na Vodnom diele Gabčíkovo


Dátum: 22.09.2022

Obrázok k aktualite Vodohospodárska výstavba investuje do monitorovacích portálov na Vodnom diele Gabčíkovo
Štátny podnik Vodohospodárska výstavba stále obstaráva dodanie a montáž monitorovacích portálov na detekciu rádioaktívnych a jadrových materiálov na oboch plavebných komorách Vodného diela Gabčíkovo. Podľa informácií vo Vestníku verejného obstarávania za zákazku v trvaní šesť rokov predpokladá zaplatiť 10,7 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH), investíciu plánuje financovať s využitím zdrojov Európskej únie.

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) na základe námietok navrhovateľa proti vylúčeniu z tendra nariadil štátnemu podniku Vodohospodárska výstavba zrušiť toto rozhodnutie. Má ho zaradiť späť do procesu verejného obstarávania, opätovne vyhodnotiť splnenie podmienok účasti navrhovateľa a pokračovať vo verejnom obstarávaní. Vyplýva to z rozhodnutia úradu zverejneného na jeho portáli.

Podnik zároveň hľadá dodávateľa pre modernizáciu a inováciu radarového systému a doplnenie kamerového systému na Vodnom diele Gabčíkovo. Predpokladaná cena zákazky plánovanej tiež na šesť rokov je takmer 4,5 mil. eur bez DPH. Aj v tomto prípade má byť investícia financovaná z prostriedkov Európskej únie cez Operačný program Integrovaná infraštruktúra na roky 2014 až 2020.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu