Vodohospodári pripravujú protipovodňové opatrenia na rieke Slatina


Dátum: 23.07.2021

Obrázok k aktualite Vodohospodári pripravujú protipovodňové opatrenia na rieke Slatina
Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) plánuje uskutočniť ochranné protipovodňové opatrenia na rieke Slatina v obci Zvolenská Slatina v okrese Zvolen. „V súčasnosti je verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby a zároveň nám bol v týchto dňoch udelený súhlas na poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie,“ uviedol pre TASR hovorca SVP Marián Bocák.

Ako spomenula starostka Zvolenskej Slatiny Mária Klimentová, obec je pri prívalových dažďoch roky ohrozovaná povodňami. Spôsobuje ich vylievanie rieky Slatina a jej prítokov, ktorými sú Rybný potok a Slatinský potok. Všetky pretekajú stredom obce. „Samospráva však protipovodňové opatrenia robiť nemôže, pretože nie je správcom vodných tokov. Pravidelne však komunikujeme s vodohospodármi a konečne by sa mali uskutočniť protipovodňové opatrenia na toku Slatiny. Investorom bude Slovenský vodohospodársky podnik a projekt je podľa ich vyjadrenia pripravený,“ zhrnula a dodala, že projekt pozostáva z vybudovania protipovodňových valov v najohrozovanejších častiach obce.

„Vlani sme mali dvakrát, v júni a októbri, vyhlásený tretí stupeň povodňovej aktivity. Všetky tieto toky boli na niektorých miestach vyliate z koryta," doplnila s tým, že najhoršia povodeň bola v roku 2010, keď bol zaliaty celý stred obce vrátane okolitých domov. „Pri tejto povodni boli spôsobené najväčšie škody na majetku," podotkla a poznamenala, že takmer každý rok sa povodne opakujú, niekedy aj dvakrát v roku. „Ak sa ochranné protipovodňové opatrenia na rieke Slatina podarí uskutočniť, určite splnia účel,“ ukončila starostka.

Podľa projektovej dokumentácie je stavba rozdelená do dvoch etáp. V prvej je na ulici Pod hájom navrhnuté vybudovanie protipovodňovej ochrany brehovými múrmi. Na ochranu územia pred vodou z územia nad cestným mostom na ľavom brehu je navrhnutý protipovodňový ochranný múr. V druhej etape je ochrana riešená múrikmi pozdĺž koryta Rybného potoka. Celková predpokladaná hodnota zákazky je podľa súťažných podkladov 709.237 eur bez DPH.


Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu