Vodná stavba Brezová pod Bradlom rekonštrukcia


Dátum: 24.04.2020

Obrázok k aktualite Vodná stavba Brezová pod Bradlom rekonštrukcia 
Krátky popis: Cieľom projektu bola protipovodňová ochrana intravilánu mesta Brezová pod Bradlom. Predmetom projektu bolo dotesnenie telesa hrádze vodnej stavby podzemnou tesniacou stenou a vybudovanie kontrolných a meracích zariadení  telesa hrádze. Realizácia projektu umožnila zmenu manipulačného poriadku a následné zväčšenie retenčného priestoru nádrže, ktorý slúži pre zachytenie a zredukovanie povodňovej vlny na vodnom toku Bystrina. Realizáciou projektu bola zabezpečená protipovodňová ochrana v geografickej oblasti Bystrina – Brezová pod Bradlom na úroveň Q100.
Prijímateľ:  SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p.
Celkové oprávnené náklady projektu:  332 351,82 EUR
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   332 351,82 EUR
Vlastné zdroje:   0,00 EUR
Operačný program:  OP KŽP
Doba realizácie projektu: 04/2018 -  07/2019 (16 mesiacov)
SVP_Brezová pod Bradlom_1SVP_Brezová pod Bradlom_
Skočiť na hlavné menu