Vodná nádrž v Brezovej pod Bradlom prejde rekonštrukciou


Dátum: 15.02.2018

Obrázok k aktualite Vodná nádrž v Brezovej pod Bradlom prejde rekonštrukciou
Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) začne rekonštruovať vodnú nádrž v Brezovej pod Bradlom. Uspel so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Nenávratný finančný príspevok schválilo Ministerstvo životného prostredia SR vo výške 729.377,39 eura. "V súčasnosti sa pripravujú podklady na uzatvorenie zmluvy o NFP," informoval hovorca SVP Pavel Machava.

Návrh protipovodňových opatrení zahŕňa dotesnenie telesa hrádze podzemnou tesniacou stenou, vybudovanie kontrolných a meracích zariadení. "Stavebné práce by mali byť realizované od mája 2018 do mája 2019. Napúšťanie môže začať 28 dní od ukončenia injektáže," spresnil Machava.
Cieľom opravy je zabezpečiť protipovodňovú ochranu prostredníctvom regulácie vodnej stavby a zachytenie povodňových prietokov prostredníctvom nej. "Realizácia navrhovaného opatrenia prispeje k zníženiu pravdepodobnosti povodní v rámci časti mesta Brezová pod Bradlom a tým k zníženiu nepriaznivých následkov na bezpečnosť obyvateľov," doplnil hovorca.

Opatrenia vytvoria predpoklad na zmenu manipulačného poriadku, ktorej výsledkom bude zväčšenie retenčného priestoru nádrže. "Tento priestor bude slúžiť na zachytenie a zredukovanie povodňovej vlny na vodnom toku Bystrina," uviedol Machava.

Nevyhovujúci technický stav vodnej nádrže v Brezovej pod Bradlom bol zistený v roku 2009. Išlo o netesnosť hrádze, priepustnosť podložia a priesaky. Preto bolo technicko-bezpečnostným dozorom doporučené vypustenie vodnej nádrže. Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov je vodná nádrž vypustená až doteraz.
 
Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu