Vodná cesta po Dunaji bude rýchlejšia a bezpečnejšia


Dátum:

Obrázok k aktualite Vodná cesta po Dunaji bude rýchlejšia a bezpečnejšia
Existujú aj dodatočné finančné nástroje k eurofondom.
Minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek a minister životného prostredia László Sólymos dnes poklepali základný kameň projektu modernizácie plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo. V Gabčíkove odštartovali aj ďalší projekt pokrstením vytyčovacieho a meracieho plavidla na zabezpečenie plavebnej dráhy po Dunaji. Slávnostného aktu sa zúčastnili aj zástupcovia Európskej komisie a agentúry INEA pretože Európska únia investuje do týchto projektov viac ako 125 miliónov eur z Nástroja na prepojenie Európy (CEF).


Dunaj je naša najdôležitejšia medzinárodná vodná cesta. Preto je našou povinnosťou zabezpečiť na ňom spoľahlivú a bezpečnú prevádzku vodnej dopravy.  Som rád, že naše úsilie získať financie na obnovu plavebných komôr ako aj výrobu plavidiel pre zabezpečenie splavnosti bolo úspešné a verím, že projekty dotiahneme do úspešného konca,“ povedal Arpád Érsek, minister dopravy a výstavby.
poklepanie kamena Gabcikovska komora
Projekt "Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo" sa zaoberá najpálčivejším problémom na slovenskom úseku rieky Dunaj. Prostredníctvom  tohto projektu bude vykonaná komplexná inovácia a modernizácia oboch plavebných komôr. Časté odstávky oboch plavebných komôr viedli k značným oneskoreniam prepráv v rámci vnútrozemskej vodnej dopravy.  Po realizácii projektu bude Vodné dielo Gabčíkovo schopné zabezpečiť požadované parametre plavebnej dráhy, rýchle a zároveň bezpečné preplavenie plavidiel plavebnými komorami. V súčasnosti je čas potrebný na prepravu cez gabčíkovské plavebné komory v priemerne 45 minút. Po realizácii projektu sa tento čas  môže skrátiť prinajmenšom o polovicu o približne 20 minút. Projekt má plánované ukončenie v júni 2022.
krst plavidla
Projekt FAIRway Danube je realizovaný v spolupráci šiestich krajín: Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, Chorvátsko, Bulharsko a Rumunsko, ktorými preteká rieka Dunaj. Ide o prvú fázu projektu “Master plán rehabilitácie a údržby plavebnej dráhy na Dunaji a jeho splavných prítokov”, ktorý bol vytvorený v rámci Stratégie EÚ pre podunajskú oblasť (EUSDR). Výsledkom budú harmonizované značenie plytkých úsekoch, a informácie o  vodnej hladine a prognózach hladín vody. Nové meracie technológie optimálne využijú dostupné hĺbky prispôsobením umiestnenia vodnej cesty súčasným podmienkam koryta, čím sa FAIRway Dunaj zameriava na zlepšenie podmienok plavebnej dráhy Dunaja a jeho splavných prítokov. Meranie koryta vodného toku a zber údajov bude vykonávať meracie plavidlo a vytyčovacie plavidlo bude používané na označenie plavebnej dráhy, vrátane rozmiestnenia bójí so zameraním na kritické úseky Dunaja.
Obidva projekty sú financované z prostriedkov Nástroja na prepájanie Európy (CEF).
vytycovacie plavidlo
Skočiť na hlavné menu