Vo Zvolene environmentálne vzdelávacie centrum biodiverzity


Dátum: 01.06.2021

Obrázok k aktualite Vo Zvolene environmentálne vzdelávacie centrum biodiverzity

Národné lesnícke centrum (NLC) pripravuje projekt zameraný na budovanie a obnovu občianskej a poznávacej infraštruktúry v Biologickej základni Veľká Stráž pri Zvolene. Ako informovala Ivana Šarinová z referátu komunikácie a marketingu NLC, pripravované centrum biodiverzity ponúkne exkurzívno – poznávacie zážitky v sprievode lesných pedagógov ktoré sú určené nielen pre materské a základné školy, ale aj pre širokú verejnosť. Národné lesnícke centrum pri príprave projektu využíva svoje dlhodobé skúsenosti s aktivitami lesnej pedagogiky, s prípravou a implementáciou projektov v rámci programov rozvoja vidieka a štrukturálnych fondov.

Realizátori projektu majú v pláne uchádzať sa o podporu v rámci pripravovanej výzvy Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov z programu rozvoja vidieka SR 2014 až 2020. Samotná realizácia projektu je závislá od vyhodnotenia výzvy, ale snahou Národného lesníckeho centra je realizovať prvé aktivity v novom centre biodiverzity už v roku 2023.

Hlavným cieľom pripravovaného projektu je zvýšenie všeobecnej hodnoty lesa a atraktivity lesnej krajiny prostredníctvom vytvorenia prvku občianskej a poznávacej infraštruktúry. „Centrum biodiverzity bude pozostávať z budovy s nízkoenergetickými prvkami určenej na environmentálnu výchovu, vzdelávanie, osvetu, tvorivé dielne a školenia, pričom predpokladaná kapacita je odhadovaná na 30 osôb. V jeho okolí budú zároveň osadené náučné tabule, interaktívne objekty, ako napríklad dendrofón – drevený xylofón, fotostena, pocitový chodník, hmyzí hotel, ohnisko a iné,“ popísala zámer Šarinová.

Miesto realizácie projektu sa nachádza pri ukážkovom lesnom biotope duba zimného. Využitím jeho potenciálu a plánovanou investíciou budú vytvorené ideálne podmienky pre praktické vykonávanie environmentálnej výchovy. V rámci realizovaných aktivít bude dôraz kladený na formovanie zdravého environmentálneho povedomia a kladného vzťahu k prírode aj životnému prostrediu. Súčasne bude objekt slúžiť ako vzdelávacie centrum pre lesných pedagógov s celoslovenskou pôsobnosťou.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu