Vo vybraných obciach Prievidzského okresu budujú kanalizáciu


Dátum: 22.11.2017

Obrázok k aktualite Vo vybraných obciach Prievidzského okresu budujú kanalizáciu
 Najneskôr koncom roka 2019 by sa mali obyvatelia Sebedražia, Cigľa a časti Koša v okrese Prievidza napojiť na novú kanalizáciu. V obciach v aglomerácii Sebedražie už v súčasnosti stavbári zabezpečujú práce na ich odkanalizovaní za vyše deväť miliónov eur.

      "Realizácia sa začala v tomto roku, ale história tohto projektu siaha v podstate do roku 2007, kedy sa začalo vážne uvažovať o odkanalizovaní obcí v okrese Prievidza. Najskôr v rámci veľkého projektu, ten sa v roku 2010 skončil a celý bol rozbitý na viac aglomerácií, medzi nimi aj na aglomeráciu Sebedražie, ktorá zahŕňa obce Cigeľ, Koš a Sebedražie," spomenul starosta Sebedražia Peter Juríček.

      Financovanie projektu z fondov Európskej únie (EÚ) zabezpečila Stredoslovenská vodárenská spoločnosť (StVS), a.s., so sídlom v Banskej Bystrici po druhý raz. Pre krátkosť času na realizáciu diela a iné dôvody s projektom dva roky dozadu nemohla začať. "Formálne sa začalo v marci, apríli, keď boli podpísané zmluvy o dielo, následne sa realizoval vykonávací projekt a potom sa začalo aj so samotnými prácami," konkretizoval Juríček.

      Podľa vyhotovených zmlúv o budúcich zmluvách by sa v Sebedraží malo na budúcu kanalizáciu napojiť viac ako 90 percent domácností. "Problémy môžu vzniknúť na uliciach, kde nemôžu zhotoviť gravitačné prípojky, čiže bude sa tam musieť spraviť čerpacia stanica a výtlačné potrubie. Tým domácnostiam obec pomôže minimálne zakúpením čerpadla," dodal starosta.  

      V Cigli prejavilo záujem o napojenie sa na kanalizáciu asi 85 až 90 percent obyvateľov. "Pre našu obec to znamená veľa, lebo sme postihnutí nešťastným hydrologickým režimom. Vody máme v obci veľmi málo, aj keď sa tieto veci riešia v spolupráci s hornonitrianskymi baňami. Ale keby sme kanalizáciu nemali, to by bola katastrofa, lebo v potoku by žiadna voda nebola. Myslím si, že toto je riešenie aj do budúcna, aby bol potok taký plný ako pred 30 rokmi," ozrejmil starosta Cigľa Štefan Mjartan. S prácami tam mala firma podľa neho začať až o rok a podľa svojho vyjadrenia by ich mala dokončiť v závere roka 2018.  

      Starostovia oboch obcí sa zhodli na tom, že práce sú pre obyvateľov náročné, nezávidenia hodné podmienky majú podľa nich aj stavbári, a to pre relatívne neskorý začiatok prác a s ním súvisiace poveternostné podmienky.

      Stavebné práce v Koši už prakticky dokončili, keďže kanalizáciu tam riešili len v časti obce, väčšina je totiž už odkanalizovaná. Vzhľadom na postup prác by ich dodávateľ mal v oboch obciach dokončiť skôr ako v roku 2019, odhadol Juríček.  

      Dodávateľom diela v aglomerácii Sebedražie je spoločnosť Arko Technology, a.s., so sídlom v Brne, ktorá predmetné práce zabezpečuje za 9.076.800 eur. Na investíciu získala StVS nenávratný finančný príspevok vo výške 6.995.507,62 eura z Oprečného programu Kvalita životného prostredia , ktorého prioritnou osou je udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry. Prostredníctvom projektu sa vybuduje celkovo 17,773 kilometra stokovej siete.
 
Zdroj : TASR

Skočiť na hlavné menu