Vo Vlkanovej vznikne za takmer 3,5 mil. eur stredisko pre výučbu servisovania automobilov


Dátum: 08.02.2022

Obrázok k aktualite Vo Vlkanovej vznikne za takmer 3,5 mil. eur stredisko pre výučbu servisovania automobilov
Vo Vlkanovej pri Banskej Bystrici vznikne za takmer 3,5 mil. eur stredisko pre výučbu servisovania automobilov. Centrum pre vzdelávanie v oblasti elektromobility je projekt Spojenej školy, SOŠ automobilovej vo Vlkanovej, ktorý vychádza zo spolupráce medzi Banskobystrickým samosprávnym krajom (BBSK) a Svetovej banky v rámci iniciatívy Catching-Up Regions – dobiehajúce regióny. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková, celková plánovaná výška investície do modernizácie priestorov dielní a technologického vybavenia je 3 484 384,44 eura, z čoho stavebné práce sú približne 1,36 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty. Na dodávateľa stavebných prác je aktuálne vyhlásené verejné obstarávanie.

Projekt školy zahŕňa niekoľko synergických cieľov. „Prvým cieľom je rekonštrukcia priestorov dielne a opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy haly - dielní. Druhým cieľom projektu je prebudovanie časti objektu, a to ručných pracovísk na moderné výučbové priestory praktickej výuky elektromobility, čím sa zabezpečí čo najvyšší štandard odbornej výučby,“ popísala hovorkyňa s tým, že zároveň sa v rámci projektu obstaráva vysoko špecializované zariadenie pre vyučovanie odborných predmetov, tak v rámci teoretického, ako aj praktického vyučovania. Zlepšia sa aj technické podmienky pre vzdelávanie a podmienky na zvýšenie počtu žiakov zúčastňujúcich sa na praktickom vyučovaní aj v kontexte celoživotného vzdelávania.

Strednú odbornú školu (SOŠ) automobilovú, ktorá je súčasťou Spojenej školy na Školskej ulici v Banskej Bystrici, navštevuje 268 žiakov v učebných a študijných odboroch z celkom 691 žiakov Spojenej školy. „V tomto roku končí na SOŠ automobilovej 20 žiakov študijného odboru autotronik, a 44 žiakov učebných autoopravárenských odborov. V štvorročných študijných odboroch v tomto roku končí 150 žiakov v rámci celej Spojenej školy,“ konkretizovala Štepáneková a dodala, že uplatnenie absolventov autoopravárenských odborov tejto školy predstavuje 89 % zamestnanosti v automobilovom odvetví v rámci regiónu.

Výzva IROP pre osem pilotných stredných odborných škôl BBSK v rámci iniciatívy Catching-Up Regions má vyjsť v polovici marca 2022. Rekonštrukcia a modernizácia haly - dielní vo Vlkanovej má trvať 18 mesiacov vrátane verejného obstarávania do júna 2023. Obstaranie vysoko špecializovaného vybavenia odborného vzdelávania pre elektromobilitu a autoopravárenské odbory školy a inštalácia zariadenia do modernizovanej haly by mala byť zrealizovaná v druhej polovici roka 2023. „V školskom roku 2023/2024 by žiaci mali nastúpiť do nového prostredia zrekonštruovaných a špičkovo vybavených dielní odborného výcviku vo Vlkanovej,“ uzavrela hovorkyňa krajskej samosprávy.


Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu