Vo Veľkom Bieli pribudne cyklotrasa za viac ako 250-tisíc eur


Dátum: 18.11.2020

Obrázok k aktualite Vo Veľkom Bieli pribudne cyklotrasa za viac ako 250-tisíc eur
V katastrálnom území obce Veľký Biel (okr. Senec) pribudne cyklodopravná trasa za viac ako 250-tisíc eur. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), v ktorom obec hľadá zhotoviteľa stavebných prác. "Predmetom obstarávania sú stavebné práce súvisiace s výstavbou cyklotrasy, ktorá bude slúžiť k prepojeniu obce Veľký Biel na existujúce dopravné terminály hromadnej dopravy (vlak, autobus)," uvádza sa v oznámení ÚVO. Predpokladaná hodnota zákazky je 253 528 eur bez DPH a bude financovaná s podporou Integrovaného regionálneho operačného programu. Lehota na predkladanie žiadostí o účasť vo verejnej súťaži je do 7. decembra.

Súčasťou budúcej cyklotrasy sú dva stavebné objekty - cyklotrasa a chodník. "Cyklotrasa v katastrálnom území Veľký Biel je celkovej dĺžky 1,5 kilometra. Trasa navrhovanej cyklotrasy sa začína na hranici katastrálneho územia Nová Dedinka a Veľký Biel a končí po prechode obcou Veľký Biel a poľnohospodárskou pôdou v polohe pozdĺž prieťahu cesty I/61 na hranici katastrálneho územia Veľký Biel a Senec," uvádza sa v oznámení ÚVO. Zákazka sa nedelí na časti. "Prípadné rozdelenie môže predstavovať nasledovné riziká, počas realizácie zákazky: nadmernú technickú obtiažnosť, možné predraženie zákazky, potreba koordinácie jednotlivých dodávateľov častí zákazky môže predstavovať vážne riziko ohrozenia realizácie zákazky," vysvetľuje obec.

Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu