Vnútrobloky na ulici Marka Čulena v Prešove prešli revitalizáciou


Dátum: 20.04.2020

Obrázok k aktualite Vnútrobloky na ulici Marka Čulena v Prešove prešli revitalizáciou
Mesto Prešov dalo zrevitalizovať vnútrobloky na ulici Marka Čulena. Podľa tlačovej referentky mestského úradu Lenky Šitárovej tak vznikol priestor pre komfortnejšie parkovanie i oddych všetkých obyvateľov tejto lokality.

Revitalizácia zahŕňala úpravu troch častí vnútrobloku medzi štyrmi bytovými domami. "Boli zrealizované sadové úpravy, nainštalované detské zariadenia a pribudli prvky drobnej architektúry ako lavičky či odpadkové koše," uviedla Šitárová.

 Ako ďalej povedala, boli upravené aj parkoviská, chodníky a miestne cestné komunikácie. Vodiči môžu zaparkovať pohodlnejšie na 74 parkovacích miestach z vegetačných tvárnic.

 "Z toho tri parkovacie miesta sú vyhradené pre ťažko zdravotne postihnutých občanov. Vjazdy do garáží sú zhotovené zo zámkovej dlažby, chodníky dostali nový asfalt. Rozšírili a predĺžili sa miestne komunikácie IV. triedy s asfaltovým povrchom. Revitalizáciou sa vytvorili aj nové možnosti na hranie pre deti. V lokalite pribudli hojdačky, pieskoviská a kolotoč. Prešovčania bývajúci v tejto lokalite si môžu oddýchnuť na šiestich nových lavičkách a pribudli aj tri nové odpadkové koše so strieškou," doplnila Šitárová.

V rámci revitalizácie boli tiež vysadené nové stromy a kry, pribudla záhonová výsadba a je tam aj živý plot, ktorý lemuje plochy parkovacích miest a príjazdovej komunikácie.

Stavbu realizovala spoločnosť Ekoprim Prešov. Celkové náklady boli v objeme 186.404,50 eur s DPH. Mesto stavbu financovalo z vlastných zdrojov a podalo projekt na refundáciu 95 percent nákladov z IROP..

Zdroj : TASR

Skočiť na hlavné menu