Vnútrobloky na dvoch sídliskách zmenia vzhľad, mesto na ne získalo peniaze z eurofondov


Dátum: 19.01.2018

Obrázok k aktualite Vnútrobloky na dvoch sídliskách zmenia vzhľad, mesto na ne získalo peniaze z eurofondov
Vybrané obytné vnútrobloky na nitrianskych sídliskách Párovce a Diely zmenia vzhľad. Mesto Nitra získalo financie z eurofondov na dva projekty, ktoré riešia nielen zeleň na verejných priestranstvách, ale napríklad aj výmenu osvetlenia, nový mobiliár či výstavbu ihriska. Ako informovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, výška nenávratného finančného príspevku na projekt Regenerácia vybraných vnútroblokov - obytný súbor Párovce je 224 617 eur. Na druhý projekt s názvom Regenerácia vnútrobloku Popradská – Kmeťova získalo mesto 63 643 eur.

Na Párovciach, ktoré patria do Starého mesta, je problémom vysoká zeleň, ktorá nekoncepčnou výsadbou a nepravidelnou údržbou vytvára v blízkosti niektorých obytných domov nevhodné podmienky na bývanie. Naopak, vysoká zeleň chýba pozdĺž miestnych komunikácií, kde by vytvárala izolačnú bariéru voči prašnosti a hlučnosti. „Stav technickej infraštruktúry je zastaralý, nevyhovujúce a morálne zastaralé sú rozvody a zariadenia verejného osvetlenia a elektrických zariadení,“ píše sa v projekte. Mesto preto plánuje vymeniť verejné osvetlenie, stavebne upraviť komunikačnú sieť, prestavať porasty drevín a pridať prvky mestského dizajnu.
Vnútroblok Popradská – Kmeťova na sídlisku Diely obyvatelia využívajú na voľnočasové aktivity. V rámci projektu tu vysadia stromy a kríky, doplnia mestský mobiliár, postavia outdoorové ihrisko a dotvoria pamätný kameň.

Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu