Vláda:Rezorty vyčlenili z fondov EÚ na energie pre domácnosti 1,055 miliardy eur


Dátum: 15.12.2022

Obrázok k aktualite Vláda:Rezorty vyčlenili z fondov EÚ na energie pre domácnosti 1,055 miliardy eur
Na pomoc domácnostiam a malým a stredným podnikom s vysokými cenami energií vyčlenili jednotlivé ministerstvá z nevyčerpaných fondov EÚ zatiaľ 1,055 miliardy eur. Vyplýva to z materiálu "Návrh na riešenie dopadov energetickej krízy prostredníctvom Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) zdrojov programového obdobia 2014 – 2020", ktorý v stredu (14. 12.) schválila vláda. Slovensko by z týchto fondov mohlo na pomoc s cenami energií vyčleniť až 1,451 miliardy eur.

"V rámci možností vyplývajúcich z navrhovanej legislatívy je teda možné na tieto opatrenia vyčleniť potenciálne ešte ďalšie zdroje EŠIF, ktoré sa na základe posúdenia riadiacich a sprostredkovateľských orgánov javia ako vysoko rizikové z pohľadu naplnenia pravidla n+3," upozornil rezort financií v schválenom materiáli. Jednotliví správcovia kapitol zo zdrojov EŠIF preto podľa rezortu musia zanalyzovať komplexne jednotlivé projekty pre možnú akumuláciu dodatočného objemu vo výške 395,4 milióna eur.

Vláda chce využiť financie na zmiernenie vplyvu vysokých cien energií pre domácnosti, ale aj pre malé a stredné podniky (MSP). V súčasnosti Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR pripravuje v súčinnosti s MF a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR návrh definície pojmu "zraniteľné domácnosti". Návrh definície bude odsúhlasený s EK. Podpora MSP je limitovaná zúžením oprávnenosti na podniky obzvlášť postihnuté zvýšením cien energie, ktoré sú oprávnené na pomoc na dodatočné náklady v dôsledku mimoriadne prudkého zvýšenia cien energií.

Stanovenie definície skupiny "zraniteľné domácnosti" by malo byť dokončené do 28. februára budúceho roka a do 15. marca 2023 by mal rezort práce spolu s ministerstvom hospodárstva zraniteľné domácnosti identifikovať.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu