Vláda schválila zákon pre čerpanie 13 miliárd eur na roky 2021 - 2027


Dátum: 12.01.2022

Obrázok k aktualite Vláda schválila zákon  pre čerpanie 13 miliárd eur na roky 2021 - 2027
Nové eurofondy na roky 2021 – 2027 sa budú riadiť podľa nového zákona, ktorý na rokovanie vlády predložila vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová. Vládou schválený zákon prinesie do riadenia eurofondov zásadné zmeny, ktoré zjednodušia celý proces a prinesú čo najvyššiu mieru transparentnosti.

„Zákon zakladá nový rámec a pravidlá pre Európske štrukturálne a investičné fondy, z ktorých Slovensko dostane na roky 2021 – 2027 takmer 13 miliárd eur. V legislatíve sme zohľadnili desiatky zmien a opatrení, ktoré sme do riadenia eurofondov už zaviedli od volieb v marci 2020 a pomohli tým zásadne zrýchliť a zlepšiť čerpanie ešte v tomto programovom období. Pre nové eurofondy zákon zároveň prináša ďalšie novinky, napríklad úplne elektronické vyhlasovanie výziev a komunikáciu. Všetko, čo sme v súlade s európskou legislatívou mohli, to sme zoštíhlili a zjednodušili,“ vyhlásila vicepremiérka Remišová.

Vláda schválila zákon v čase, kedy Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) finišuje náročné rokovania s Európskou komisiou o Partnerskej dohode, ktorá určuje investičné priority na nasledujúcich 9 rokov.
MIRRI SR nový zákon pripravilo v úzkej spolupráci s desiatkami relevantných partnerov – od jednotlivých ministerstiev, Úradu vlády SR, cez splnomocnencov vlády pre rómske komunity a rozvoj občianskej spoločnosti, Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad SR, Konfederáciu odborových zväzov SR, Republikovú úniu zamestnávateľov až po zástupcov samospráv.

„Ďakujem všetkým partnerom za vecnú diskusiu a návrhy. Do vlády sme tak mohli predložiť dobrý zákon, vďaka ktorému budú eurofondy v novom programovom období oveľa jednoduchšie a efektívnejšie smerovať tam, kde najviac pomôžu zlepšovať život ľudí na Slovensku. Ako všetci vieme, prideľovanie eurofondov bolo v minulosti neraz poznačené nekalými praktikami a korupciou, za čo štát potom musel do Bruselu vracať stovky miliónov eur a platiť vysoké pokuty. Vďaka novým pravidlám bude prideľovanie eurofondov bez zbytočnej byrokracie, čerpanie bude jednoduchšie a rýchlejšie a zároveň oveľa transparentnejšie a férové,“ zdôraznila ministerka investícií.  
Základným zjednodušením v nových eurofondoch je Operačný program Slovensko, ktorý nahradí viaceré doterajšie programy a bude mať iba 10 sprostredkovateľských orgánov, čo je približne tretina oproti súčasnému stavu.

„Zásadnými zmenami prejde výkon kontroly verejného obstarávania, ktorý doteraz patril k najviac problematickým oblastiam. V programovom období 2014 – 2020 kontrolu verejného obstarávania vykonávalo až 21 riadiacich a sprostredkovateľských orgánov. Každý s trocha inými pravidlami, čo prinášalo chaos a zbytočné chyby. Po novom bude túto kontrolu vykonávať už len Úrad pre verejné obstarávanie podľa jednotných pravidiel,“ vysvetlila Remišová.  Od roku 2007 Slovensko za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania zaplatilo korekcie vo výške takmer 700 miliónov eur. „To sú peniaze, o ktoré bývalé vlády zbytočne pripravili ľudí na Slovensku. Mohli byť za to nové nemocnice, cesty či školy...“

Podľa nových pravidiel sa výrazne zníži objem vyžadovanej dokumentácie zo strany žiadateľov a prijímateľov, zruší sa napríklad Hlásenie o začatí realizácie projektu či zjednoduší vykazovanie nákladov. „Za takmer dve desaťročia  sa na Slovensku rozmohol taký zlozvyk, že jednotlivé riadiace a sprostredkovateľské orgány od žiadateľov vyžadovali množstvo tlačív a potvrdení vysoko nad rámec toho, čo predpisuje európska legislatíva. Novým zákonom byrokraciu okrešeme na minimum,“ povedala Remišová.

Nový zákon prináša tiež pružnejšie možnosti zmeny a zrušenia výziev, podľa aktuálnych potrieb. Prijímatelia tiež dostanú rozšírené možnosti odvolania sa proti rozhodnutiu riadiaceho alebo sprostredkovateľského orgánu.

„Schválenie nového zákona je dôležitým míľnikom najväčšej reformy eurofondov v histórii Slovenska, ktorú sme odštartovali po nástupe do vlády. Naším cieľom je spraviť všetko preto, aby každé jedno euro, ktoré Slovensko dostane, bolo využité v prospech ľudí, aby tieto peniaze výrazne pomohli našim regiónom dostať sa na európsku úroveň,“ dodala vicepremiérka Remišová.
 
Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu