Vláda schválila program nadnárodnej spolupráce Interreg Stredná Európa na roky 2021 až 2027


Dátum: 26.05.2022

Obrázok k aktualite Vláda schválila program nadnárodnej spolupráce Interreg Stredná Európa na roky 2021 až 2027
Vláda schválila program nadnárodnej spolupráce Interreg Stredná Európa na roky 2021 až 2027. Program má celkový rozpočet v objeme 280,8 milióna eur. Zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja je na projekty cezhraničnej spolupráce v stredoeurópskom regióne vyčlenených 224,6 milióna eur a národné prostriedky deviatich krajín, vrátane Slovenska, zapojených do tohto programu predstavujú spolu viac ako 56 mil. eur. Príspevok Slovenska na technickú asistenciu je takmer 149-tisíc eur.

Program spája verejné organizácie, súkromný sektor aj občiansku spoločnosť. Financuje nadnárodné projekty, ktoré vyvíjajú, testujú a zavádzajú riešenia nevyhnutné na to, aby bola stredná Európa odolnejšia a atraktívnejšia. „Poslaním programu je spájať štáty, regióny, mestá a obce za hranicami tak, aby dokázali nájsť vhodné riešenia pre svojich občanov spravodlivým a rovnocenným spôsobom. Program povzbudzuje a podporuje nadnárodnú spoluprácu tak, aby regióny zvýšili svoju odolnosť voči spoločným výzvam, ktoré nepoznajú hranice a ktoré nemožno vyriešiť samostatne," vyplýva z dokumentu. Medzi tieto výzvy patria napríklad procesy ekonomickej transformácie, klimatické zmeny a dlhodobé sociálno-ekonomické dôsledky pandémie COVID-19.

Do prípravy programu sa zapojili Rakúsko, Česko, Nemecko, Chorvátsko, Maďarsko, Taliansko, Poľsko, Slovinsko, Slovensko. Riadiacim orgánom programu je rakúska metropola Viedeň, kde má sídlo aj spoločný sekretariát. Vzhľadom na objem finančných zdrojov je nadnárodná spolupráca doplnkovým mechanizmom k nástrojom financovaným z národných zdrojov a iných fondov Európskej únie.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu