Vláda schválila nové transparentnejšie pravidlá hodnotenia veľkých projektov


Dátum: 21.06.2017

Obrázok k aktualite Vláda schválila nové transparentnejšie pravidlá hodnotenia veľkých projektov

Podpredseda vlády SR Peter Pellegrini a minister financií Peter Kažimír predložili novú metodiku na hodnotenie návratnosti investične náročných projektov a ich súladu so stratégiou štátu. Je to podľa nich priamy nástroj proti korupcii pri čerpaní prostriedkov. Dnes o ňom bude rokovať vláda SR.

 

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pokračuje v zavádzaní opatrení hodnoty za peniaze. „Doteraz sa na posudzovanie projektov, do ktorých investujeme verejné zdroje, používali rôzne parametre a rôzne metodiky, vďaka čomu sa projekty nedali navzájom porovnať. Nami predložený rámec na hodnotenie verejných investičných projektov v SR však umožní vybrať medzi rôznymi projektami ten najefektívnejší,“ vysvetľuje vicepremiér Peter Pellegrini.

Nová metodika hodnotí nielen výnosnosť projektu, ale aj jeho prínosy pre dané územie. Minimalizuje kreatívny prístup k určovaniu hodnoty jednotlivých položiek v štúdiách uskutočniteľnosti. Zabraňuje dvojitému započítavaniu prínosov. Zároveň určuje, ako majú byť tieto štúdie vypracované, aby bolo možné projekty analyzovať a vzájomne porovnávať.

Každá investícia sa posúdi podľa dvoch kľúčových otázok – či sa dajú nájsť lepšie spôsoby, ako dosiahnuť vytýčený cieľ, a či existuje účinnejšie využitie verejných prostriedkov.

Tieto nové pravidlá budú platiť rovnako pre projekty financované zo štátnych peňazí aj z eurofondov. Analýzy, vypracované podľa tejto metodiky, budú zverejnené na portáli verejnej správy Slovensko.sk.

„Zdroje Slovenskej republiky nie sú neobmedzené, preto, aby sme mohli zvyšovať kvalitu života ľudí, musíme posilňovať orientáciu na výsledky. Musíme hodnotiť reálne prínosy a návratnosť projektov, a podľa toho určiť priority, do ktorých investujeme,“ dodáva Peter Pellegrini. „Tu nie je miesto na rezortizmus. Nemôžeme kopírovať stále tie isté postupy a čakať nové výsledky. Čelíme komplexným problémom, a preto prinášame komplexný spôsob ich riešenia. Štát musí s verejnými zdrojmi nakladať transparentne a efektívne a hľadať riešenia, ktoré prinesú najvyššiu pridanú hodnotu,“ odkazuje. „Podľa platného nariadenia vlády z októbra minulého roka tak či tak existuje povinnosť predkladať ministerstvu financií cost-benefit analýzy (CBA) každého projektu, ktorého hodnota presahuje 40 miliónov eur.“  Pri projektoch informatizácie je to už od 10 miliónov.

Metodika bola pripravená na základe skúseností a dokumentov Európskej komisie a Veľkej Británie.

Celé znenie materiálu dostupné TU


Skočiť na hlavné menu