VLÁDA: Čerpanie starých eurozdrojov od konca mája vzrástlo o 95 miliónov eur


Dátum: 21.06.2023

Obrázok k aktualite VLÁDA: Čerpanie starých eurozdrojov od konca mája vzrástlo o 95 miliónov eur
V dobiehajúcom programovom období 2014 až 2020 bolo k 16. júnu zo zdrojov Európskej únie vyčerpaných 10,31 mld. eur, čo je 71,1 % z celkovej alokácie desiatich operačných programov 14,5 mld. eur. Oproti koncu mája čerpanie eurozdrojov vzrástlo o vyše 95 mil. eur a potrebné je ešte využiť 4,19 mld. eur. Čerpanie je možné až do marca 2024 z dôvodu finančného vysporiadania a zaslania záverečných súhrnných žiadostí o platbu z riadiacich orgánov na Ministerstvo financií SR. Vyplýva to z informácie o stave implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktorú v stredu schválila vláda.

Riadiace orgány operačných programov sprístupnili v 833 výzvach a vyzvaniach pre potenciálnych žiadateľov o nenávratný finančný príspevok k 16. júnu prostriedky vo výške 21,77 mld. eur. Je to o 50,5 % viac oproti celkovej alokácii zdrojov EÚ. Od 31. mája vo výzvach a vyzvaniach sprístupnili 50,2 mil. eur. Úroveň kontrahovania v desiatich programoch dosiahla 15,13 mld. eur, teda o 4,3 % viac, ako je objem alokácie. Kontrahovanie od konca mája vzrástlo o viac ako 279 mil. eur.

Zo zvyšného objemu eurofondov 4,19 mld. eur je plánovaných na riešenie následkov energetickej krízy (SAFE) 1,04 mld. eur a na podporu utečencov z vojnou postihnutej Ukrajiny (FAST-CARE) viac ako 315 mil. eur. Na ostatné projekty tak zostane z europrostriedkov vyčerpať 2,84 mld. eur, čiže 19,7 % z alokácie. K 16. júnu bolo v realizácii ešte 7 085 projektov so zazmluvnenou sumou 9,94 mld. eur, z ktorých je nevyčerpaných 5,48 mld. eur.

Informácie nezahŕňajú Program rozvoja vidieka, ktorý je možné čerpať až do 31. decembra 2025. V nadväznosti na stav zazmluvnenia alokácie eurofondov je zároveň kľúčové, aby všetci ich prijímatelia svoje projekty reálne dokončili a zaplatili posledné faktúry dodávateľom najneskôr do konca roka 2023. Efektívne čerpanie eurofondov do veľkej miery závisí práve od prijímateľov, pretože je v ich réžii, aby svoje projekty úspešne dokončili a peniaze z eurofondov tak neprepadli.


Informácia o stave implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov k 16.06.2023

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu