VISO – Pohľad s výhľadom


Dátum: 21.02.2022

Obrázok k aktualite VISO – Pohľad s výhľadom
Krátky popis: Cieľom projektu VISIO je trvalo udržateľné zviditeľnenie obidvoch miest Hollabrun a Holíč na turistickej mape regiónov Weinviertel – Záhorie a ich zatraktívnenie ako výletných a cestovateľských destinácií. K dosiahnutiu tohto cieľa sa uskutočnili tieto investície: Vybudovanie rozhľadne v podobe veterného mlyna v lokalite Holíč/Hrebeň, umožňujúceho okrem iného výhľad na Weinviertel. Rozhľadňa sa nachádza v blízkosti posledného kamenného mlyna v Holíči, ktorý bol uvedená do prevádzky s cieľom využitia v oblasti kultúry. Ako súčasť orientačného systému v Holíči bol postavený digitálny informačný kiosk (informátor pre hostí), ktorý poskytuje turistom a domácim informácie z oblasti kultúry a turizmu.

SKAT_Visio_mlyn Holíč
Témy perspektívy a mlynu boli aj v Hollabrunne súčasťou pilotných investícií: Najstaršia budova Hollabrunnu – Dvorný mlyn prešiel čiastočnou obnovou a bol sprístupnený širokej verejnosti. K existujúcej rozhľadni Koliskowarte bol vybudovaný tematický chodník s témami les, príroda a výhľad. Starý Dvorný mlyn a kamenný mlyn ožili kultúrnym programom, ako napríklad výstavami na tému mlynárstva, mlynárskej akadémie, muzikálom Kellerkatze s výmenou žiakov, drotárskym sympóziom, atď. Spolu so strategickými partnermi OOCR Záhorie, Weinviertel Tourismus a Museumsmanagement Niederöstereich bola vypracovaná spoločná stratégia turizmu pre regióny Hollabrunn vo Weinviertel a Holíč v Záhorí, ktorého súčasťou je aj trvalo udržateľná koncepcia využívania pilotných investícií spolu s dohodou o spolupráci do r. 2025. Nedeliteľnou súčasťou stratégie turizmu bola spolu so značou Kellerkatze, ktorá sa s veľkým úspechom uplatňuje ako posol turizmu aj Mačka Záhoráčka. Mačka Záhoráčka sa stala značkou destinácie Záhorie a Kellerkatze zase značkou regiónu Weinviertel. Propagácii regiónov prebehla prostredníctvom brožúry ako sprievodcom cez regióny, mapy s vyznačením mlynov v regióne, náučnými chodníkmi a pamätihodnosťami, cyklotrasami, apod.

Prijímateľ:  Stadtgemeinde Hollabrunn, Mesto Holíč
SKAT_Visio
Celkové oprávnené náklady projektu:  1 769 022,16 EUR

Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 999 297,64 EUR (prostriedky EÚ - EFRR); 57 115,50 EUR (ŠR SR)

Vlastné zdroje:  574 930,73 EUR

Operačný program:  Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko

Doba realizácie projektu: máj 2019 - december 2021
 
Skočiť na hlavné menu