Vicepremiérka Remišová: Vďaka našej podpore vznikli stovky kilometrov cyklotrás dôležitých pre zdravší a lepší život v regiónoch


Dátum: 27.04.2022

Obrázok k aktualite Vicepremiérka Remišová: Vďaka našej podpore vznikli stovky kilometrov cyklotrás dôležitých pre zdravší a lepší život v regiónoch
Pomáhame rozvíjať cyklodopravu na Slovensku. Spolu až 382 kilometrov nových cyklistických trás sa vybudovalo v aktuálnom programovom období s podporou z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), ktorý riadi Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Z nich takmer 66 kilometrov cyklotrás vzniklo vďaka nedávno vyhodnotenej výzve na podporu nemotorovej dopravy v regiónoch.
 
„Cyklodoprava sa dnes stáva zmysluplnou a plnohodnotnou dopravnou alternatívou – je lacná, ekologická, prospieva nášmu zdraviu a je úlohou štátu, aby bola cesta na bicykli do práce, školy či za turistikou aj bezpečná. Preto jednou z oblastí, ktorú podporujeme z eurofondového programu IROP je práve rozvoj cyklodopravy na Slovensku a budovanie nových a cyklotrás, ktoré sú bezpečné pre cyklistov, chodcov aj šoférov,“ uviedla vicepremiérka a ministerka regionálneho rozvoja Veronika Remišová, ktorá dlhodobo podporuje rozvoj bezpečnej a ekologicky čistej cyklodopravy. 
 
V rámci nedávno vyhodnotenej výzvy, vyhlásenej od augusta 2020 do mája 2021, uspelo 29 projektov z rôznych častí Slovenska, s výnimkou Bratislavského a Žilinského kraja. Najviac, osem projektov sa uskutoční v Nitrianskom kraji. Sú medzi nimi napríklad dva projekty „Do práce ekologicky“, ktoré patria do Ponitrianskej cyklomagistrály. Tá po dobudovaní prepojí Topoľčany, Nitru, Šurany, Nové Zámky, Kolárovo a obce pri rieke Nitra s medzinárodnou cyklistickou trasou Eurovelo 6, ktorá vedie od Atlantického oceánu až po Čierne more a prechádza aj Nitrianskym krajom.
 
Sedem projektov poteší cyklistov v Trnavskom kraji a šestica projektov rozšíri možnosti cyklodopravy v Trenčianskom kraji. Obidva kraje pritom uspeli s projektmi, ktoré sú súčasťou jednej z našich najdôležitejších cyklotrás - Vážskej cyklomagistrály.
Vedie popri rieke Váh a jej kanáloch cez tri kraje – Trnavský, Trenčiansky a Žilinský kraj. Zámerom je vytvoriť bezpečnú cyklocestu, ktorá zlepší možnosti nielen pre rozvoj cykloturizmu, ale aj na cestu do práce, školy či za službami. Z programu IROP išlo na budovanie 100-kilometrovej trasy doteraz spolu takmer 7 miliónov eur. 
 
Podporu získala ďalej cyklotrasa v podjazde pod Univerzitným mostom v Nitre, ktorá prepojila dve cyklocesty, tiež cyklotrasa, ktorá bezpečne spojila Dubnicu nad Váhom s jeho mestskou časťou Prejta, ako i tri cyklotrasy v Brezne (C2, C5 a C10), 1. etapa cyklistického prepojenia Trnavy s Bohdanovcami nad Trnavou a Špačincami a iné.
Celkovo do výzvy prišlo 47 žiadostí o podporu. Úspešných bolo 29 projektov, medzi ktoré sa rozdelilo spolu takmer 22 miliónov eur.
Všetky podporené projekty možno na nájsť: https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/implementacia-irop/zoznam-projektov-irop/index.html
 
„Budovanie kvalitných a bezpečných cyklistických magistrál, ale aj menších cyklociest vytvára reálne alternatívy k motorovej doprave. Popri nesporným prínosoch pre naše životné prostredie, pomáha rozvíjať miestny turizmus. Prináša tak do regiónov viac pracovných príležitostí a príjmov z cestovného ruchu. V investíciách do cyklistickej dopravy, po ktorých je v regiónoch silný dopyt, preto plynulo pokračujeme,“ uviedla ministerka Remišová.
 
Na podporu nemotorovej a najmä cyklistickej dopravy smerovalo v aktuálnom programovom období 2014-2020 zo 4 výziev spolu 156,3 milióna eur. Do začiatku apríla tohto roka bolo podporených 156 projektov za spolu takmer 95 miliónov eur. Vďaka nim vzniklo 382 kilometrov nových cyklistických trás a 1 003 prvkov doplnkovej infraštruktúry.
Zo štyroch výziev sa v súčasnosti ešte dve vyhodnocujú. Obe MIRRI SR vyhlásilo minulý rok, konkrétne 21-miliónovú výzvu z augusta pre celé Slovensko a 10-miliónovú výzvu v decembri pre Prešovský kraj na rozvoj cykloturistiky v národnom parku Poloniny.
 
 

Skočiť na hlavné menu