Vicepremiérka Remišová: Profesionálnym a bezkorupčným riadením šetríme v nákladoch na štátne IT vyše 72 miliónov eur


Dátum: 27.09.2021

Obrázok k aktualite Vicepremiérka Remišová: Profesionálnym a bezkorupčným riadením šetríme v nákladoch na štátne IT vyše 72 miliónov eur
Šetríme peniaze daňových poplatníkov. Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR sa darí výrazne znižovať náklady na prevádzku štátnych informačných systémov a  napĺňať ambíciu transparentného a funkčného štátneho IT bez korupcie. Vďaka konkrétnym krokom v oblasti informatizácie ušetrí rezort pod vedením ministerky Veroniky Remišovej viac než 72 miliónov eur. Najviac ministerstvo ušetrilo efektívnym výberom nového dátového centra pre Národnú agentúru pre sieťové a elektronické služby (NASES).
 
„Klientelizmus dostal po mojom nástupe jasnú stopku. Bývalá vláda sa snažila narýchlo, mesiac pred parlamentnými voľbami, zrealizovať zaobstaranie zvyšku budovy dátového centra na Kopčianskej ulici v Petržalke. Cena nehnuteľnosti mala dosiahnuť 39,2 milióna eur s DPH. Keď som nastúpila do úradu, pripravená zmluva ma už čakala na stole. Po dôkladnom posúdení zámeru sme sa rozhodli nové priestory pre datacentrum nekupovať,“ povedala Remišová s tým, že jej rezort našiel iné a oveľa výhodnejšie riešenie. „Dátové centrum NASES presúvame z priestorov súkromnej spoločnosti a od konca roka 2021 bude sídliť v dátovom centre Slovenského plynárenského priemyslu v Bratislave. Presunom sa  významne zvýši bezpečnosť celého systému a štát získa kontrolu nad svojou kritickou infraštruktúrou. Prenájmom priestorov od SPP navyše ušetríme 5 miliónov eur za desať rokov,“ vysvetlila. Celkové úspory na  datacentre tak dosiahnu 44,2 milióna eur.
Ďalšiu významnú úsporu sa MIRRI SR podarilo dosiahnuť vyrokovaním nových podmienok s dodávateľmi služieb. „Zvyčajne to býva v biznise tak, že dodatkami k existujúcim zmluvám sa ceny navyšujú. Nám sa podarilo dosiahnuť pravý opak. Iba s jedinou firmou, ktorá pre nás robí tri projekty, sme vyrokovali nižšie sadzby až o 15 %, čím sa ušetria 4 milióny eur. U dodávateľa, ktorý zabezpečuje prevádzku portálu Slovensko.sk, sa nám podarilo znížiť cenu o ďalších 1,2 milióna eur.
Na základe auditov tiež došlo k prepracovaniu niektorých projektov. „Dávame preč vatu – teda to, čo bolo v projektoch navyše a čo v skutočnosti nepotrebujeme. Takto sme zefektívnili Centrálny manažment riadenia kybernetickej bezpečnosti verejnej správy či Národný systém riadenia incidentov. Šetríme náklady spojené s dodávkou sieťovej infraštruktúry, prepracované projekty prinášajú viac benefitov a výsledkom je úspora ďalších 1,2 milióna eur.“
K efektívnemu financovaniu projektov prispel vznik štátnej akciovej spoločnosti Slovensko IT. „V minulosti bol štát takmer úplne odkázaný na dodávky IT riešení od súkromných firiem. Vďaka štátnemu domu Slovensko IT sa otvorila cesta nielen k flexibilnejšej a efektívnejšej tvorbe informačných systémov, ale tiež ku konkrétnym úsporám. Vďaka tomu, že nám niektoré služby zabezpečuje vlastná firma, šetríme 5,6 milióna eur,“ uviedla ministerka s tým, že toto riešenie je jednoznačne lacnejšie. Ide o projekty Konsolidovaná analytická vrstva a modernizácia Ústredného portálu verejnej správy – Slovensko.sk.
Ministerstvo informatizácie tiež začalo naplno plniť úlohu kontrolného dohľadu nad IT rozpočtami ostatných rezortov. „Pri tvorbe štátneho rozpočtu na rok 2022 sme vďaka kontrole zo strany MIRRI SR zoptimalizovali požiadavky iných rezortov na nákup licencií, prevádzku a na rozvoj IT systémov, čím sa dosiahla celková úspora 16 miliónov eur,“ doplnil štátny tajomník Ján Hargaš.
„Za rok a pol sme dokázali výrazne zefektívniť financovanie štátnych informačných systémov. Profesionálnym a bezkorupčným riadením sme ušetrili vyše 72 miliónov eur, ktoré môžeme použiť na budovanie skutočne fungujúcich riešení pre občanov, nových digitálnych služieb, odborného personálu alebo do zvyšovania kybernetickej bezpečnosti. Doba netransparentných zmlúv, nadhodnotených projektov a úplatkov v škatuliach od šampanského, ako o tom vypovedajú viacerí obvinení, je preč,“ dodala na záver vicepremiérka Remišová.

 
Bratislava, 27. september 2021 – Šetríme peniaze daňových poplatníkov. Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR sa darí výrazne znižovať náklady na prevádzku štátnych informačných systémov a  napĺňať ambíciu transparentného a funkčného štátneho IT bez korupcie. Vďaka konkrétnym krokom v oblasti informatizácie ušetrí rezort pod vedením ministerky Veroniky Remišovej viac než 72 miliónov eur. Najviac ministerstvo ušetrilo efektívnym výberom nového dátového centra pre Národnú agentúru pre sieťové a elektronické služby (NASES).
 
„Klientelizmus dostal po mojom nástupe jasnú stopku. Bývalá vláda sa snažila narýchlo, mesiac pred parlamentnými voľbami, zrealizovať zaobstaranie zvyšku budovy dátového centra na Kopčianskej ulici v Petržalke. Cena nehnuteľnosti mala dosiahnuť 39,2 milióna eur s DPH. Keď som nastúpila do úradu, pripravená zmluva ma už čakala na stole. Po dôkladnom posúdení zámeru sme sa rozhodli nové priestory pre datacentrum nekupovať,“ povedala Remišová s tým, že jej rezort našiel iné a oveľa výhodnejšie riešenie. „Dátové centrum NASES presúvame z priestorov súkromnej spoločnosti a od konca roka 2021 bude sídliť v dátovom centre Slovenského plynárenského priemyslu v Bratislave. Presunom sa  významne zvýši bezpečnosť celého systému a štát získa kontrolu nad svojou kritickou infraštruktúrou. Prenájmom priestorov od SPP navyše ušetríme 5 miliónov eur za desať rokov,“ vysvetlila. Celkové úspory na  datacentre tak dosiahnu 44,2 milióna eur.
Ďalšiu významnú úsporu sa MIRRI SR podarilo dosiahnuť vyrokovaním nových podmienok s dodávateľmi služieb. „Zvyčajne to býva v biznise tak, že dodatkami k existujúcim zmluvám sa ceny navyšujú. Nám sa podarilo dosiahnuť pravý opak. Iba s jedinou firmou, ktorá pre nás robí tri projekty, sme vyrokovali nižšie sadzby až o 15 %, čím sa ušetria 4 milióny eur. U dodávateľa, ktorý zabezpečuje prevádzku portálu Slovensko.sk, sa nám podarilo znížiť cenu o ďalších 1,2 milióna eur.
Na základe auditov tiež došlo k prepracovaniu niektorých projektov. „Dávame preč vatu – teda to, čo bolo v projektoch navyše a čo v skutočnosti nepotrebujeme. Takto sme zefektívnili Centrálny manažment riadenia kybernetickej bezpečnosti verejnej správy či Národný systém riadenia incidentov. Šetríme náklady spojené s dodávkou sieťovej infraštruktúry, prepracované projekty prinášajú viac benefitov a výsledkom je úspora ďalších 1,2 milióna eur.“
K efektívnemu financovaniu projektov prispel vznik štátnej akciovej spoločnosti Slovensko IT. „V minulosti bol štát takmer úplne odkázaný na dodávky IT riešení od súkromných firiem. Vďaka štátnemu domu Slovensko IT sa otvorila cesta nielen k flexibilnejšej a efektívnejšej tvorbe informačných systémov, ale tiež ku konkrétnym úsporám. Vďaka tomu, že nám niektoré služby zabezpečuje vlastná firma, šetríme 5,6 milióna eur,“ uviedla ministerka s tým, že toto riešenie je jednoznačne lacnejšie. Ide o projekty Konsolidovaná analytická vrstva a modernizácia Ústredného portálu verejnej správy – Slovensko.sk.
Ministerstvo informatizácie tiež začalo naplno plniť úlohu kontrolného dohľadu nad IT rozpočtami ostatných rezortov. „Pri tvorbe štátneho rozpočtu na rok 2022 sme vďaka kontrole zo strany MIRRI SR zoptimalizovali požiadavky iných rezortov na nákup licencií, prevádzku a na rozvoj IT systémov, čím sa dosiahla celková úspora 16 miliónov eur,“ doplnil štátny tajomník Ján Hargaš.
„Za rok a pol sme dokázali výrazne zefektívniť financovanie štátnych informačných systémov. Profesionálnym a bezkorupčným riadením sme ušetrili vyše 72 miliónov eur, ktoré môžeme použiť na budovanie skutočne fungujúcich riešení pre občanov, nových digitálnych služieb, odborného personálu alebo do zvyšovania kybernetickej bezpečnosti. Doba netransparentných zmlúv, nadhodnotených projektov a úplatkov v škatuliach od šampanského, ako o tom vypovedajú viacerí obvinení, je preč,“ dodala na záver vicepremiérka Remišová.
 
Oblasť / projekt Kategória Pôvodná suma   Nová suma Úspora Detailný popis
Rozhodnutie NASES stopnúť pôvodne zamýšľané obstaranie dátového centra na Kopčianskej.
 
Datacentrum 39  203 958,00 €     39  203 958,00 € Zaobstaranie zvyšku budovy dátového centra na Kopčianskej ulici v Petržalke sa bývalá vláda snažila zrealizovať mesiac pred parlamentnými voľbami. Cena nehnuteľnosti mala dosiahnuť 39,2 milióna eur s DPH (informácie boli medializované už pred voľbami, napr. zive.sk, Jan 2020)
Dátové centrum NASES (SPP) Datacentrum       5 mil. € Presunom dátového centra sa významne zvýši bezpečnosť celého systému. NASES vďaka zmluve s SPP zároveň ušetrí 500-tisíc eur ročne na prenájme priestorov a komunikačných prepojeniach medzi datacentrami pričom zmluva je uzavretá na 10 rokov.
Zmluvy s DXC
(CIP/MOU, DI)
Zefektívnenie nákladov 27 116 953,00 23 049 411,08 € 4 067 541,92 € Zefektívnenie nákladov projektov v celkovej úspore 15% bola dosiahnutá na základe úpravy sadzby za človekodni expertov zo strany dodávateľov DXC.
SLA s Globaltel Zefektívnenie nákladov 989 697,60€ s DPH/mesiac   od 10/2021: 591 336,48€ s DPH/mesiac Za obdobie 10/2020-9/2021 sme ušetrili 1.150.992,00 € NASES opätovne dokázal znížiť cenu za prevádzku UPVS – presunom aktivít do interného stavu NASES sa podarilo vyrokovať úpravu ceny za prevádzku UPVS.
 
Centralizovaný manažment riadenia kybernetickej bezpečnosti verejnej správy Zefektívnenie nákladov 3 498 936,00 €   2 559 314,00 € 939 622, 00 € Na základe auditu bol projekt prepracovaný tak, že s nižším rozpočtom (2 559 314 EUR) prináša viac benefitov ako pôvodný projekt. Ďalšie úspory sa predpokladajú v rámci samotného verejného obstarávania.
Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe
 
Zefektívnenie nákladov  865 575,8 €   604 104,73 € 261 471,07 € Využitím Dynamického nákupného systému (DNS) sa podarilo ušetriť náklady spojené s dodávkou sieťovej infraštruktúry v porovnaní s predpokladanou hodnotou zákazky.  Vo všetkých troch VO vyhrala firma s najnižšou ponukou.
Projekt Konsolidovanej analytickej vrstvy (KAV)
 
Inhouse kapacity
Slovensko IT
4 687 500,00 €   1 937 936,40 € 2 749 563,6 €
(SKIT)
Úspora 41 % oproti pôvodnému NFP bola dosiahnutá realizovaním projektu prostredníctvom štátnej spoločnosti Slovensko IT, a.s. vo forme inhouse zákazky.
 
Suma sa týka tej časti projektu, ktorú dodáva Slovensko IT a pôvodne ju mal dodávať externý dodávateľ.
Nejedná sa o celkovú cenu za projekt.
Projekt Modernizácia UPVS (Slovensko.sk) Inhouse kapacity
Slovensko IT
7 793 616,00 €   4 936 333,20 € 2 857 282,8 €
(SKIT)
37% úspora NFP, na základe toho, že sa projekt bude realizovať inhouse prostredníctvom štátnej spoločnosti Slovensko IT, a.s.
 
Uvedené ceny sa týkajú časti projektu, ktorú dodáva Slovensko IT a pôvodne ju mal dodávať externý dodávateľ. Nejedná sa o celkové ceny za projekt.
Úspory finančného kontrolingu MIRRI pri príprave štátneho rozpočtu na rok 2022 Kontrola IT rozpočtov rezortov       16 016 520,12 € Jednou z hlavných činností sekcie Informačných technológií verejnej správy je posudzovanie výdavkov/rozpočtov kapitol, ktoré sú vynakladané v rámci verejnej správy. Na základe uskutočneného finančného kontrolingu, sa za posledné obdobie podarilo v prípade návrhov rozpočtu ušetriť vyše 16 miliónov eur.
V rámci požiadaviek ostatných ministerstiev na IT rozpočet pre rok 2022 boli prostredníctvom našej kontroly znížené a optimalizované požiadavky napríklad na nákup licencií Microsoft na MV SR, kde rozdiel medzi pôvodnou a novou sumou predstavuje úsporu vyše 5 mil. EUR. Okrem iného boli optimalizované požiadavky na rozvoj systémov smerom na úhradu záväzkov zo zmlúv (v hodnote 8 mil. EUR na MF SR) čím sme znížili tlak na dodatočné navyšovanie finančných prostriedkov v priebehu roka.
SPOLU (Celkom) - -   - 72,2 mil. eur  
Z toho SKIT - -   - 5,6 mil. eur  
 
 
 
 Prezentácia_šetrenie
Skočiť na hlavné menu