Vicepremiérka Remišová predstavila priority digitalizácie


Dátum: 30.03.2021

Obrázok k aktualite Vicepremiérka Remišová predstavila priority digitalizácie
Veľká šanca pre Slovensko posunúť sa skokovo vpred. Vicepremiérka Veronika Remišová predstavila svoje priority pre Plán obnovy, o ktorom diskutovala na verejnom podujatí spolu s ministrom financií Eduardom Hegerom. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI SR) pre plán pripravilo komponent Digitálne Slovensko, na ktorý sa ráta so sumou 580 miliónov eur. 

„Pre Európu a Slovensko súčasná kríza spôsobená pandémiou prináša príležitosť na reštart a  reformy. Nástup digitálnych technológií už skôr priniesol zásadné zmeny na trhu práce, v priemysle a poskytovaných službách. Koronakríza tieto zmeny zásadne urýchli. Na nové výzvy musíme byť dobre pripravení. A práve o tom hovorí komponent Digitálne Slovensko v rámci Plánu obnovy a odolnosti,“ zdôraznila vicepremiérka Veronika Remišová. 

MIRRI SR navrhuje do digitalizácie v rámci Plánu obnovy investovať 580 miliónov eur do štyroch strategických oblastí:
290 miliónov € - elektronické služby štátu
173 miliónov € - digitálne ekonomika a inovácie
67 miliónov € - rozvoj digitálnych zručností seniorov
50 miliónov € - kybernetická a informačná bezpečnosť

Európsky Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti počíta s celkovou alokáciou 672,5 miliardy eur, z toho 312,5 miliardy eur predstavujú granty, zvyšné prostriedky je možné čerpať prostredníctvom úverov. Prostriedky sú určené na pomoc ekonomikám štátov Únie zasiahnutým pandémiou, s dôrazom na zelenú a digitálnu transformáciu.

Granty dostupné pre Slovensko predstavujú približne 6 miliárd eur. Na digitálne riešenia má ísť vyše 20% všetkých prostriedkov a tieto investície sa netýkajú len komponentu Digitálne Slovensko, ale idú naprieč všetkými oblasťami Plánu obnovy.

„Aby bolo Slovensko v digitálnej transformácii úspešné, musí sa v prvom rade vysporiadať so záťažami z minulosti, kedy sa riešenie problémov a investície do úspešnej budúcnosti krajiny odkladali,“ upozornila ministerka Remišová. Napriek miliardovým investíciám dnes elektronické služby štátu používa minimum občanov - aspoň jedno prihlásenie na ústredný portál verejnej správy slovensko.sk urobí ročne len 280-tisíc užívateľov.

„Elektronické služby štátu musia byť nastavené tak, aby bol občan na prvom mieste. Preto potrebujeme riešenia, ktoré budú zamerané na vybavenie jednotlivých životných situácií. Napríklad pri narodení dieťaťa je v súčasnosti potrebné komunikovať s viacerými úradmi - matrikou, zdravotnou poisťovňou, úradom práce, Sociálnou poisťovňou... Pomoc zo strany štátu je minimálna. Tento stav musíme zmeniť tak, aby bolo možné životnú situáciu vybaviť pohodlne z domu, a aby štát pritom občanovi proaktívne vychádzal v ústrety,“ vysvetlila ministerka informatizácie, ktorá prednedávnom predstavila nový zákon proti byrokracii. Novela prináša predpoklady pre proaktívny prístup štátu pri narodení dieťaťa a tiež ruší povinnosť predkladať  výpisy a potvrdenia v 19 oblastiach.

Za ďalšiu dôležitú oblasť, kam Slovensko potrebuje investovať, Remišová považuje digitálne zručnosti seniorov. „Digitálna transformácia musí byť spravodlivá, a k  jej výhodám musia mať prístup všetci. Z Plánu obnovy sme sa špeciálne rozhodli podporiť seniorov, ktorí majú v porovnaní s ostatnými skupinami obyvateľstva najnižšie digitálne zručnosti. Pritom v čase pandémie boli aj oni vystavení potrebe v oveľa väčšej miere využívať elektronickú komunikáciu. Digitálne technológie im pomôžu udržiavať kontakt s blízkymi, ale tiež napríklad komunikovať online formou s lekármi. Pripravili sme preto investíciu do bezplatných školení seniorov a taktiež 250-tisíc balíčkov, ktoré budú obsahovať hardvérové vybavenie spolu so špeciálne pripravenými aplikáciami,“ uviedla Remišová.

Školenia budú organizované v regiónoch tak, aby boli pre seniorov ľahko dostupné z miesta ich bydliska. Balíčky budú obsahovať napr. tablety (SeniorPady) a budú určené pre tých seniorov, ktorí nemajú vlastné zariadenia a sú najviac znevýhodnení. Zariadenie bude disponovať vlastnou konektivitou prostredníctvom dátovej SIM karty s adekvátnym dátovým balíkom. Zároveň bude obsahovať aplikácie na  uľahčenie prístupu na internet, multimediálne aplikácie pre zdieľanie s rodinou, komunikačné nástroje, zdravotné aplikácie a pod.

MIRRI SR chce tiež pomáhať vytvoriť funkčný ekosystém na podporu a rozvoj digitálnej ekonomiky a to posilnením spolupráce subjektov verejnej, akademickej a podnikovej sféry a so zapojením širšej verejnosti. „Plánujeme investovať do významných európskych projektov ako sú napríklad vysokovýkonné výpočty a superpočítače. Podporíme tiež vývoj a využívanie pokročilých technológií v malých a stredných podnikoch,“ uviedla Remišová.

Podľa podpredsedníčky vlády je nevyhnutným predpokladom úspechu kybernetická bezpečnosť. „Služby štátu musia byť dôveryhodné, pričom občan musí mať záruku, že jeho elektronická komunikácia s úradmi je naozaj bezpečná.“ Dôraz bude kladený tiež na boj proti hoaxom a podvodom v kyber priestore.

Diskusia ministerky informatizácie Remišovej a ministra financií Hegera bola súčasťou online podujatí, ktoré rezort financií organizuje s cieľom priblížiť verejnosti jednotlivé priority Plánu obnovy a odolnosti.

„Slovensko potrebuje pre svoj reštart kvalitný a odvážny plán, vďaka ktorému dostaneme šancu zaradiť sa medzi najprosperujúcejšie krajiny Európy.  Digitálne a zelené reformy v tomto procese zohrajú kľúčovú úlohu. Naším spoločným cieľom je priniesť riešenia, ktoré ľuďom zabezpečia pracovné miesta s pridanou hodnotou, kvalitné služby na európskej úrovni a plnohodnotný život v zdravom prostredí,“ dodala vicepremiérka Remišová.

Skočiť na hlavné menu