Vicepremiérka Remišová: Podporujeme verejnú dopravu v regiónoch – vďaka navýšeniu výzvy na 123 miliónov eur zafinancujeme ďalších 20 projektov


Dátum: 21.12.2021

Obrázok k aktualite Vicepremiérka Remišová: Podporujeme verejnú dopravu v regiónoch – vďaka navýšeniu výzvy na 123 miliónov eur zafinancujeme ďalších 20 projektov
Zlepšujeme život v regiónoch. Na kvalitnejšiu verejnú dopravu v obciach, mestách a krajoch ide po navýšení výzvy až takmer 123 miliónov eur z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), ktorý riadi Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR).

„Verejná doprava je jedným z rozhodujúcich faktorov, ktorý vplýva na kvalitu života v regiónoch. Státisíce ľudí dochádzajú z obcí do miest denno-denne za prácou, do školy, k lekárovi, na úrady, na nákupy... Ak chceme, aby čo najmenej využívali individuálnu automobilovú dopravu, ktorá je neekologická a spôsobuje problémy na cestách, ľudia musia mať spoľahlivú a pohodlnú alternatívu. Preto investície do verejnej dopravy v regiónoch považujeme za kľúčové,“ vyhlásila vicepremiérka a ministerka regionálneho rozvoja Veronika Remišová.

Výzva z programu IROP bola vyhlásená od mája 2019 do augusta 2020. Pôvodná výška podpory bola necelých 29 miliónov eur, z čoho sa podporilo 15 projektov.  „Výzvu sme však pre obrovský záujem zo všetkých regiónov Slovenska navýšili až na skoro 123 miliónov eur, vďaka čomu môžeme podporiť aj projekty, na ktoré pri pôvodnej alokácii nevyšli financie. Vďaka navýšeniu výzvy sme pred pár dňami mohli oznámiť modernizáciu 105 zastávok mestskej hromadnej dopravy v Bratislave, kvalitnejšiu verejnú dopravu dostanú tiež cestujúci v mestách Košice, Prešov, Šaľa, Lučenec, Poprad, Senec, Nové Zámky a Púchov. Spolu podporíme ďalších 20 projektov po celom Slovensku,“ uviedla ministerka. Kvalitnejšia verejná doprava bude vďaka navýšeniu podpory z eurofondov aj v obciach Odorín, Pusté Úľany, Skalité a Vinné. Podporu získali tiež viaceré spoločnosti, ktoré zabezpečujú verejnú osobnú dopravu mestách a v regiónoch.
 
Do konca r. 2021 sa predpokladá uzatvorenie zmlúv pri týchto projektoch:
 
  1. Modernizácia vozidlového parku autobusov prímestskej a mestskej dopravy pre spoločnosť Arriva Nové Zámky, a.s.
Náklady: 8,8 milióna eur
Cieľom projektu je zmodernizovať vozidlový park autobusov prímestskej a mestskej dopravy, zlepšiť komfort cestujúcich a zabezpečiť dostupnosť cestovania pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Popri zvýšení atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy znížia moderné autobusy náklady na prevádzku. Vďaka podpore by spoločnosť mala nakúpiť 38 kusov nízkopodlažných dvojnápravových prímestských autobusov.
  1. Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov v Košiciach
Náklady: 350 000 eur
Mesto Košice chce pokračovať v modernizácií zastávok autobusovej dopravy, ktorej súčasťou je rekonštrukcia nástupných plôch a zavedenie informačných systémov s on-line odchodmi spojov.
  1. Záchytné parkovisko - predstaničný priestor v Šali - prestupný uzol
Náklady: 5,9 milióna eur
Z predstaničného priestoru vznikne miesto, ktoré spája železničnú, autobusovú, cyklistickú aj osobnú automobilovú dopravu a ponúkne bezpečné a kultúrne podmienky pre cestujúcich a chodcov. Súčasťou projektu je záchytné parkovisko pre 256 vozidiel a autobusová stanica s verejnými sociálnymi zariadeniami a s 8 nástupišťami.
  1. Záchytné parkovisko - Parkovací dom - Železničná v Senci
Náklady: 992 000 eur
Mesto Senec chce v rámci 1. etapy projektu vybudovať záchytné parkovisko a parkovací dom pre 84 automobilov, vrátane parkovacieho systému a vonkajšieho osvetlenia.
  1. Modernizácia vozidlového parku v Slovenskej autobusovej doprave Lučenec, a.s.
Náklady: 15,8 milióna eur
Hlavným cieľom projektu je zlepšiť kvalitu autobusov verejnej osobnej dopravy v Lučenci nákupom ekologických nízko podlažných autobusov. Spolu 67 nových autobusov bude premávať nielen v Lučenci ale aj v okolitých obciach.
  1. Modernizácia autobusovej stanice na železničnej stanici Púchov
Náklady: 1,4 milióna eur
Mesto Púchov v rámci projektu modernizácie autobusového nástupišťa na železničnej stanici upraví aj okolité komunikácie, autobusové nástupištia, chodníky, zeleň, parkoviská a zrekonštruuje verejné osvetlenie. Bezpečnosť a komfort na vynovenom autobusovom nástupišti zaistia kamery a digitálny informačný systém pre cestujúcich.
  1. Rekonštrukcia zastávok cestnej verejnej osobnej dopravy v Skalitom
Náklady: 217 000 eur
V obci Skalité je v súčasnosti 18 autobusových zastávok a mnohé z nich sú v nevyhovujúcom stave. V rámci projektu sa má situácia pre cestujúcich výrazne zlepšiť. Na zrekonštruovaných zástavkách pribudnú informačné tabule, lavičky, osvetlenie, odpadkové koše aj cyklostojany.
 
Prehľad projektov, ktoré boli podporené vďaka navýšeniu alokácie výzvy:
 
Názov projektu      Žiadateľ eurofondy (v €) Celkové oprávnené výdavky (v €)
Zabezpečenie moderných tarifných, informačných a dispečerských systémov, zlepšenie informovanosti cestujúcich a zlepšenie informačného a oznamovacieho systému Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o. 265 331 312 154,50
Rekonštrukcia zastávok cestnej verejnej osobnej dopravy v Skalitom Obec Skalité 184 617 217 196,58
Revitalizácia centra - obec Odorín" SO 01 Spevnené plochy - centrum 1, SO 01.3 Autobusová zastávka - smer Jamník Obec Odorín 37 434 44 039,80
Záchytné parkovisko - Parkovací dom - Železničná –
I. etapa
Mesto Senec 495 810 991 620,00
Pusté Úľany, Multimodálny dopravný uzol Obec Pusté Úľany 118 818 139 786,17
Modernizácia vozidlového parku v spoločnosti eurobus, a.s. II. etapa eurobus, a.s. 32 630 541 38 388 871,67
Predstaničný priestor - Prestupný uzol a záchytné parkovisko v Lučenci Mesto Lučenec 389 131 457 800,91
Modernizácia vozového parku spoločnosti ARRIVA Michalovce, a.s. –  II. etapa ARRIVA Michalovce, a.s. 9 511 925 11 190 499,99
Modernizácia vozidlového parku v Slovenskej autobusovej doprave Lučenec, a.s. Slovenská autobusová doprava Lučenec, a.s. 13 404 372 15 769 849,99
Modernizácia vozidlového parku - Nové Zámky ARRIVA, a.s. - II. etapa ARRIVA Nové Zámky, a.s. 7 485 398 8 806 350,00
Modernizácia vozidlového parku - ARRIVA Trnava, a.s. - II. etapa ARRIVA Trnava, a.s. 6 577 243 7 737 933,33
Moderné zastávky MHD v Bratislave Dopravný podnik Bratislava, a.s. 986 778 1 973 556,12
Záchytné parkovisko - predstaničný priestor v Šali - prestupný uzol Mesto Šaľa 4 976 642 5 854 873,08
Modernizácia vozidlového parku v spoločnosti SAD Poprad, a.s. Slovenská autobusová doprava Poprad, a.s. 13 369 693 15 729 050,00
Modernizácia tarifného systému v DPMK, a.s. Dopravný podnik mesta Košice, a.s. 53 211 62 601,67
Modernizácia vozidlového parku autobusov prímestskej autobusovej dopravy v SAD Prešov, a.s. - II. etapa SAD Prešov, a.s. 7 478 300 8 798 000,00
Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov, II. etapa Mesto Košice 297 500 350 000,00
Modernizácia autobusovej stanice na železničnej stanici Púchov Mesto Púchov 1 190 598 1 400 703,70
Bezpečná a ekologická doprava v meste Púchov Autobusová doprava Púchov, a.s. 763 911 898 719,01
Zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy v obci Vinné Obec Vinné 58 341 68 637,04
 
 
 
 
Skočiť na hlavné menu