Vicepremiérka Remišová: Nenechajme si ujsť šancu tvoriť budúcnosť Európskej únie


Dátum: 21.05.2021

Obrázok k aktualite Vicepremiérka Remišová: Nenechajme si ujsť šancu tvoriť budúcnosť Európskej únie
Do vrcholnej konferencie sa môžu zapojiť aj občania Slovenska
 
Povedz Európe, akú ju chceš mať! V rámci príprav na vrcholnú Konferenciu o budúcnosti Európy sa pre občanov členských krajín EÚ otvára jedinečná možnosť. Svoje názory a predstavy o budúcom smerovaní Únie môžu vyjadriť na špeciálne zriadenej stránke a Európsky parlament, Európska rada a Európska komisia sa zaviazali, že sa v rámci svojich právomocí budú ich odporúčaniami zaoberať.


„Ak tvrdenie, že Európska únia musí byť blízko občanom svojich členských štátov nemá byť iba fráza, hlas ľudí musí byť počuť. Dvadsaťsedem členských štátov spájajú spoločné hodnoty, ale každá krajina má tiež svoje vlastné záujmy a vízie. Rôznorodosť je našou silou. Aby bola Únia aj naďalej úspešným projektom, musí reflektovať vôľu občanov z veľkých aj malých krajín a neustále hľadať riešenia, ktoré prinesú osoh všetkým,“ vyhlásila vicepremiérka Veronika Remišová.
Občania zo všetkých členských štátov Európskej únie môžu prispieť do diskusie svojimi nápadmi a návrhmi o budúcom smerovaní spoločnej Európy vďaka platforme na adrese: https://futureu.europa.eu/
 
Ako môžete vyjadriť svoj názor?
Vyberte si zo širokého okruhu tém a prispejte do diskusie. Mechanizmus spätnej väzby zabezpečí, aby sa názory vyjadrené na podujatiach konferencie premietli do konkrétnych odporúčaní pre budúce opatrenia EÚ. Konečný výsledok konferencie bude prezentovaný v správe spoločnému predsedníctvu. Všetci účastníci musia dodržiavať hodnoty stanovené v charte zásad.
 
Konferencia o budúcnosti Európy je sériou debát a diskusií vedených občanmi, ktoré ľuďom umožnia podeliť sa o nápady a pomôcť formovať spoločnú európsku budúcnosť. Súčasne je  vytvorený priestor na diskusiu aj na sociálnych sieťach pod hashtagom #TheFutureIsYours.


„Vyzývam občanov Slovenska, aby aj oni prispeli svojimi návrhmi do diskusie o budúcnosti spoločnej Európy, ktorej sme členom už 17 rokov. Výstupy z diskusie budú podkladom pre vrcholnú konferenciu, ktorá načrtne smerovanie EÚ na ďalšie roky dopredu. Nenechajme si ujsť príležitosť byť pritom, keď sa formuje európska budúcnosť Slovenska. Budúcnosť je v našich rukách,“ povedala ministerka Remišová.
 

Čo tvorí konferenciu?
  • Mnohojazyčná digitálna platforma: Občania si vďaka nej môžu vymieňať názory a posielať svoje online príspevky do diskusie. Príspevky budú zhromažďované, analyzované, monitorované a uverejňované v priebehu celej konferencie.
  • Podujatia: Či už v online forme alebo kombinované akcie organizované jednotlivcami a organizáciami, ako aj celoštátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi.
  • Európske panelové diskusie: Občania v nich budú diskutovať o rôznych témach a predkladať svoje návrhy.
  • Plenárne zasadnutia konferencie: Odporúčania z národných a európskych panelových diskusií sa preberú podľa tém na plenárnom zasadnutí konferencie, kde budú mať rovnocenné zastúpenie Európsky parlament, Rada a Európska komisia, ako aj všetky národné parlamenty a občania. Zastúpenie budú mať aj Výbor regiónov a Hospodársky a sociálny výbor či Vysoký predstaviteľ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.
 

Skočiť na hlavné menu